Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Nowy Ład: zmiany w drukach ZUS DRA i ZUS RCA od 2022 roku

Nowy Ład: zmiany w drukach ZUS DRA i ZUS RCA od 2022 roku

Nowy Ład: zmiany w drukach ZUS DRA i ZUS RCA od 2022 roku

Projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje zmiany niektórych druków ZUS oraz kodów tytułu wykorzystywanych przy ich uzupełnianiu. Część z nich ma ponadto ulec całkowitej likwidacji. Modyfikacje dotyczą druków ZUS DRA i ZUS RCA. Od 2022 r. najprawdopodobniej nie będziemy natomiast posługiwać się już raportem ZUS RZA. Wszystkie planowane zmiany to efekt wprowadzenia przepisów Nowego Ładu.

Poznaj naszą ofertę

Nowe wzory deklaracji ZUS DRA i ZUS RCA od 2022 roku

Zmiany przewidziane w deklaracjach ZUS DRA i ZUS RCA wynikają z nowego sposobu ustalania wysokości składek zdrowotnych i zmian wprowadzonych Ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. 

Do druków tych wprowadzono nowe, dodatkowe dane. W deklaracji ZUS DRA zostały one wyszczególnione w blokach XI i XII. Deklaracja ZUS RCA zawiera je natomiast w blokach III.E i III.F. Oba druki od nowego roku będą więc dłuższe – wskazują specjaliści payroll360, świadczący usługi w zakresie outsourcingu kadr i płac. W wyniku licznych zmian planowanych na nowy rok coraz to więcej średnich i większych przedsiębiorstw decyduje się dlatego na skorzystanie z zewnętrznych usług kadrowo-płacowych. 

Zmiany w kodach tytułu do ubezpieczeń od 2022 roku 

W projekcie rozporządzenia przewidziano także zmiany w kodach tytułu do ubezpieczeń. Dotyczą one dwóch z wykorzystywanych kodów: 22 40 i 23 30. 

W pierwszym przypadku zmianie ulegnie opis kodu. Jeżeli od 1 stycznia 2022 roku rozporządzenie wejdzie w życie, opis w kodzie 22 40 będzie brzmiał następująco: „członek rady nadzorczej, podlegający z tego tytułu wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, oraz osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie”. 

Do kodu 23 30 zostanie natomiast dodane: „małżonek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej”, co wynika z wprowadzenia Ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw obowiązku ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych małżonków Prezydenta RP. 

Likwidacja druku ZUS RZA od 2022 roku

Od nowego roku likwidacji ma ulec imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne, występujący jako druk ZUS RZA. Składkę zdrowotną będziemy rozliczać tylko na druku ZUS RCA. Na ten moment jest on wykorzystywany do rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 

Wyjątek ma stanowić sytuacja, w której zachodziłaby konieczność skorygowania rozliczeń dokonanych w raporcie ZUS RZA za lata 1999-2021. Wtedy też płatnik składek może stosować dotychczasowe wzory ZUS RZA, które będą obowiązywać do 31 stycznia 2024 roku. 

Ze względu na rewolucyjne zmiany wprowadzane przepisami Nowego Ładu, ostatni miesiąc roku będzie dla wszystkich przedsiębiorców w kraju wyjątkowo trudnym i pracowitym okresem. Skorzystanie z kompleksowych usług outsourcingu kadr i płac payroll360 pozwoli jednak firmom należycie przygotować się na wszystkie przewidziane reformy. Nasi eksperci zapewniają Klientom ciągłość obsługi kadrowo-płacowej z dostępem do wszystkich danych online 24/7.  

Sprawdź, dlaczego warto wybrać payroll360!

Data publikacji 03.12.2021

Podobne w kategorii

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 r.

Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej pociągnęły za sobą również inne, ważne dla płatników zmiany. Dotyczą one w szczególności nowych terminów opłacania składek, obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu