Zatrudnianie cudzoziemców, Kontrole zaświadczeń lekarskich ZUS, Nowy wiek emerytalny, Kobiety aktywne zawodowo, świadczenie przedemerytalne - sierpniowy przegląd newsów

Pexels left right

Zatrudnianie cudzoziemców, Kontrole zaświadczeń lekarskich ZUS, Nowy wiek emerytalny, Kobiety aktywne zawodowo, świadczenie przedemerytalne - sierpniowy przegląd newsów

Zatrudnianie cudzoziemców, Kontrole zaświadczeń lekarskich ZUS, Nowy wiek emerytalny, Kobiety aktywne zawodowo, świadczenie przedemerytalne - sierpniowy przegląd newsów

17.08.2017

Nowe regulacje w rejestrowaniu oświadczeń o zatrudnianiu cudzoziemców

Dotychczas rejestracja oświadczenia o potrzebie zatrudnienia cudzoziemca była bezpłatna, natomiast  zgodnie z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od 1 stycznia 2018 roku wyniesie ona 30 zł. Wprowadzona opłata ma służyć lepszemu monitorowaniu zatrudnienia cudzoziemców i zapobiegać ewentualnym nadużyciom.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/760871,Rejestracja-oswiadczenia-o-zatrudnieniu-cudzoziemcow-w-2018-r.html

Kontrole zaświadczeń lekarskich prowadzone przez ZUS

W pierwszym półroczu 2017 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził 265,2 tys. kontroli zaświadczeń lekarskich w wyniku, których podjęto decyzje o wstrzymaniu wypłaty ponad 10 tys. zasiłków chorobowych.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/761052,Wyniki-kontroli-zwolnien-lekarskich-w-I-polroczu-2017-r.html

Nowy wiek emerytalny od października 2017 roku

W tym roku prawo do emerytury uzyska ponad 330 tys. osób, co jest wynikiem obniżenia wieku emerytalnego, dla kobiet do 60 roku życia, a dla mężczyzn do 65 lat. Wstępne prognozy wskazują na to, że około 20% uprawnionych do otrzymania świadczenia będzie kontynuować zatrudnienie.

http://kadry.infor.pl/wiadomosci/760992,Przejscie-na-emeryture-w-wieku-60-i-65-lat-od-1-pazdziernika-2017-r.html

Kobiety coraz bardziej aktywne zawodowo

Obawy, że program Rodzina 500+ spowoduje, iż kobiety chętniej będą rezygnować z podejmowania zatrudnienia wydają się być nieuzasadnione.  Zgodnie z Badaniem Aktywności Ekonomicznej Ludności w pierwszym kwartale bieżącego roku liczba kobiet biernych zawodowo zmniejszyła się o 30 tys. w porównaniu z końcem ubiegłego roku.

https://www.kadry.abc.com.pl/artykuly/spada-liczba-kobiet-biernych-zawodowo-,113314.html

Praca a świadczenie przedemerytalne

Osoby, które otrzymują świadczenie przedemerytalne mają prawo do podjęcia zatrudnienia, jednak muszą pamiętać, by nie przekroczyć dopuszczalnej kwoty dochodu. Konsekwencją zaistnienia takiej sytuacji może być pomniejszenie świadczenia przedemerytalnego lub jego zawieszenie.

http://kadry.infor.pl/ubezpieczenia-spoleczne/ubezpieczenia-emerytalne-i-rentowe/761103,Dodatkowy-zarobek-przy-swiadczeniu-przedemerytalnym-20172018.html

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się