Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Nowy Ład a świadczenia świąteczne dla pracowników

 Nowy Ład a świadczenia świąteczne dla pracowników

Nowy Ład a świadczenia świąteczne dla pracowników

W grudniu świąteczną atmosferę można odczuć nie tylko w domach i centrach handlowych, ale i wielu firmach. Niektórzy pracodawcy z okazji nachodzących świąt Bożego Narodzenia mają w zwyczaju wręczać swoim pracownikom drobne upominki. Mogą być to również karty przedpłacone, bony towarowe, czy świąteczne zapomogi. Mimo że są to bardzo miłe gesty, niestety najpewniej zainteresują także organy podatkowe. Musimy przy tym pamiętać, że w przypadku świadczeń przypadających na 2022 r., konieczne stanie się uwzględnienie przepisów Nowego Ładu. Co w takim razie ze składką ZUS i PIT? Jakie limity zwolnienia podatkowego przysługują pracodawcy z ZFŚS w 2021 r.?

Poznaj naszą ofertę

Jak pracodawca może sfinansować świąteczne upominki?  

Wprawdzie świąteczne świadczenia nie są obowiązkiem pracodawcy, to jednak wielu przedsiębiorców, chcąc wspomóc swoich pracowników i dbać o budowanie przyjaznej, życzliwej atmosfery, decyduje się na ich coroczne wręczanie. 

Pracodawca, aby sfinansować tego typu podarunki, może skorzystać z różnych źródeł. Najczęściej są to środki obrotowe firmy albo Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Przyznawanie świadczeń z ZFŚS jest jednak możliwe wyłącznie tym pracownikom, którzy należą do jego beneficjentów. Wymaga również uwzględnienia statusu materialnego (socjalnego) poszczególnych pracowników. Takie kryteria powodują, że niemożliwe staje się, aby każdemu z nich przyznać świadczenia w równej wysokości. 

Świadczenia świąteczne dla pracowników a PIT w 2021 r.  

Zgodnie z art. 12 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku pracy i im podobne uważa się „wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń […], ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”. 

Względem świadczeń świątecznych finansowanych przez pracodawcę ze środków obrotowych firmy ustawa o PIT nie przewiduje wyłączenia z opodatkowania. Są one więc zaliczane do przychodu pracownika. 

Upominki finansowe dla pracowników z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do upominków finansowanych z ZFŚS. W tym przypadku pracodawca może odwołać się do art. 21 ustawy o PIT, w którym znalazły się zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego. Pracodawcy skorzystają w takiej sytuacji z ust. 1 pkt 67. Zwolnienie dotyczy wartości rzeczowych świadczeń socjalnych oraz świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Maksymalna kwota zwolnienia w roku podatkowym z ZFŚS to 1000 zł. 

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z treścią tego przepisu rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. A zatem pracownik, który otrzyma od swojego pracodawcy bon lub inny podlegający wymianie znak, traktuje go jako przychód w miesiącu, w którym go uzyskał. Od wartości takiego bonu należy oczywiście odprowadzić podatek. 

Świadczenia świąteczne przyznawane członkom rodziny pracownika w 2021 r. 

W przychodach pracownika z tytułu świadczeń świątecznych należy uwzględnić również świadczenia, które są przekazywane jego rodzinie, jeżeli: 

  • podstawą ich przyznania jest stosunek pracy albo stosunek pokrewny, 
  • oraz spełniony jest warunek fundowania ich ze środków obrotowych firmy. 

Stanowisko to potwierdza również odpowiedź na interpelację poselską nr 14833, udzielona przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów z 27 marca 2013 r. 

Świadczenia świąteczne dla pracowników a ZUS w 2021 r.  

Świadczenia świąteczne dla pracowników muszą zostać ponadto odpowiednio rozliczone na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Pracodawcy, którzy finansują je ze środków obrotowych, wliczają je do podstawy wymiaru składek ZUS. Odnosi się to zarówno do świadczeń o charakterze pieniężnym, jak i niepieniężnym – wskazują eksperci payroll360. 

Jeżeli jednak świadczenia świąteczne pochodzą z ZFŚS, wtedy też nie zostają uwzględnione w wymiarze składek i to bez względu na ich wysokość oraz rodzaj. 

Świadczenia świąteczne dla pracowników a Nowy Ład  

Jeżeli świadczenia świąteczne przypadną na styczeń 2022 roku, pracodawca powinien pamiętać, aby w ich rozliczeniach uwzględnić przepisy Nowego Ładu. 

Przypomnijmy, że najważniejsze zmiany planowane na nowy rok, które wpłyną na sposób wyliczania wynagrodzeń to: 

  • Podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych, 
  • Brak możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenia zdrowotne, 
  • Wprowadzenie ulgi dla klasy średniej, która ma zrekompensować określonej grupie osób straty wynikające z niemożności odliczenia od podatku składki zdrowotnej, 
  • Podwyższenie drugiego progu podatkowego do kwoty 120 tys. złotych. 

W sytuacji, w której potrzebują Państwo profesjonalnego wsparcia w prawidłowym rozliczeniu przyznawanych pracownikom świadczeń, zapraszamy do skontaktowania się ze specjalistami payroll360, oferującymi kompleksowe usługi kadrowo-płacowe.

Sprawdź, dlaczego warto wybrać payroll360?

Data publikacji 26.11.2021

Podobne w kategorii

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 r.

Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej pociągnęły za sobą również inne, ważne dla płatników zmiany. Dotyczą one w szczególności nowych terminów opłacania składek, obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu