Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

ZUS IWA – czas na uzupełnienie informacji tylko do 31 stycznia

ZUS IWA – czas na uzupełnienie informacji tylko do 31 stycznia

ZUS IWA – czas na uzupełnienie informacji tylko do 31 stycznia

Druk ZUS IWA stanowi informację dla organu rentowego o danych, które są niezbędne do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Informacje za poprzedni rok kalendarzowy należy przekazać uprawnionemu podmiotowi do 31 stycznia br. Obowiązek ten przepisy nakładają jednak tylko na określoną grupę płatników. Kto powinien pamiętać o złożeniu ZUS IWA do końca tego miesiąca?

Poznaj naszą ofertę

Czym jest ZUS IWA?

Informacje przekazywane na druku ZUS IWA są dla organu rentowego podstawą do uzyskiwania danych o bezpieczeństwie pracy w zakładach poszczególnych płatników składek. Na podstawie informacji udzielanych przez płatnika przez trzy ostatnie, kolejno następujące po sobie lata kalendarzowe Zakład ustala również stopy procentowe składki wypadkowej na najbliższy rok składkowy. Rozpoczyna się on 1 kwietnia 2022 r.   

Podmioty zobowiązane do złożenia ZUS IWA za 2021 r.

Do przekazania informacji na druku ZUS IWA do organu rentowego są zobowiązani wyłącznie płatnicy składek, którzy łącznie spełniają następujące warunki: 

  1. Pozostawali zgłoszeni do ZUS-u nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu 2022 r., tj. za każdy miesiąc w minionym roku opłacali składki na ubezpieczenia wypadkowe za co najmniej jedną osobę, 
  2. W poprzednim roku zgłosili do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób,
  3. W dniu 31 grudnia 2021 r. byli wpisani do rejestru REGON 

Do przekazania informacji ZUS IWA nie są zobowiązani płatnicy, którzy nie zgłosili ani jednej osoby (ubezpieczonego) do ubezpieczenia wypadkowego w którymkolwiek z miesięcy w minionym roku. ZUS IWA nie dotyczy także firm, które zostały założone w 2021 r. i już na samym początku swojej działalności zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 osób – wyjaśniają eksperci payroll360, świadczący usługi outsourcingu kadr i płac. 

Dane przekazywane w informacji ZUS IWA

Dane przekazywane w informacji ZUS IWA służą ustaleniu kategorii ryzyka dla osoby opłacającej składki. Płatnicy są dlatego zobowiązani do podania w szczególności:

  • rodzaju wykonywanej działalności – rodzaj przeważającej działalności według PKD,
  • liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia – każdego pracownika uwzględnia się tylko jeden raz, a pod uwagę bierze się wyłącznie pracowników, których łączy z pracodawcą stosunek pracy,
  • liczby osób, które zostały poszkodowane w wypadkach przy pracy – jest to liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy ogółem oraz liczba dotycząca wypadków śmiertelnych i ciężkich w 2021 r. Liczba wypadków śmiertelnych i ciężkich nie może być jednak wyższa niż ogólna liczba wypadków. Należy również pamiętać, aby inaczej uwzględniać poszkodowanych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a inaczej na podstawie umowy zlecenia. 

Liczba osób ubezpieczonych – wyłączenia 

W informacji ZUS IWA przekazywanej przez pracodawcę nie powinien on uwzględniać osób, które: 

  • Pobierają przez cały miesiąc zasiłek macierzyński,
  • Korzystają przez cały miesiąc z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, 
  • Podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, ale nie wypadkowemu,
  • Zostały rozliczone przez płatnika lub płatnik wykazał świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych 

ZUS IWA dla pracodawców korzystających z obsługi kadr i płac payroll360

Płatnicy składek, którzy w ramach outsourcingu powierzyli obsługę kadrowo-płacową specjalistom payroll360, nie muszą martwić się o dopilnowanie terminów oraz poprawność złożonych deklaracji. W ramach świadczonych usług przejmujemy za naszych Klientów odpowiedzialność przed organami, w tym przed ZUS. To do naszych obowiązków należy terminowe i prawidłowe przygotowywanie oraz wysyłanie wszystkich podstawowych plików, oraz informacji związanych z administracją kadr i płac.

Sprawdź, dlaczego warto wybrać nasze usługi!

Data publikacji 11.01.2022

Podobne w kategorii

Nowe terminy opłacania składek do ZUS w 2022 r.

Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej pociągnęły za sobą również inne, ważne dla płatników zmiany. Dotyczą one w szczególności nowych terminów opłacania składek, obowiązku comiesięcznego przekazywania dokumentów...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu