Audyt kadrowo-płacowy

{[description]} left right

Audyt kadrowo-płacowy

Audyt kadrowo-płacowy to zespół czynności prowadzący do kontroli całokształtu bądź wybranych zagadnień z obszaru kadr i płac. Jest to obiektywna weryfikacja zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, która pozwala rzetelnie ocenić poprawność prowadzenia dokumentacji oraz polityki kadrowej danego podmiotu, a finalnie – wyeliminować błędy i zoptymalizować procesy zachodzące w danym przedsiębiorstwie w obszarze kadr i płac.

Audyt kadrowo-płacowy

Audyt kadrowo-płacowy to zespół czynności prowadzący do kontroli całokształtu bądź wybranych zagadnień z obszaru kadr i płac. Jest to obiektywna weryfikacja zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, która pozwala rzetelnie ocenić poprawność prowadzenia dokumentacji oraz polityki kadrowej danego podmiotu, a finalnie – wyeliminować błędy i zoptymalizować procesy zachodzące w danym przedsiębiorstwie w obszarze kadr i płac.

Poznaj naszą ofertę

Zakres audytu kadrowo-płacowego jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Może on obejmować – w zależności od specyfiki sytuacji – następujące elementy:

 • weryfikację obowiązujących przepisów prawa wewnątrzzakładowego pod kątem ich zgodności z krajowymi regulacjami prawnymi,
 • weryfikację akt pracowniczych (sprawdzenie kompletności dokumentów),  
 • kontrolę dokumentacji kadrowej sporządzanej w ramach zatrudnienia i zwolnienia pracownika,
 • weryfikacja poprawności naliczania i udzielania urlopów (wypoczynkowych, okolicznościowych itd.),
 • audyt ważności okresowych badań lekarskich i szkoleń z zakresu BHP,
 • prawidłowość zgłaszania i wyrejestrowywania z ubezpieczeń ZUS pracowników (oraz członków ich rodzin),
 • weryfikację prawidłowości naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy,
 • weryfikację zawieranych umów o pracę oraz umów cywilno-prawnych,weryfikację dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

Częstotliwość i efekt audytu kadrowo-płacowego

Audyt może być przeprowadzany jednorazowo (np. przez zapowiedzianą kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy) lub regularnie (np. raz w roku).

Efektem audytu jest zazwyczaj analityczny raport, w którym zawiera się informacje o wykrytych nieprawidłowościach i rekomendacje, jak uniknąć podobnych błędów w przyszłości.

Firma korzystająca z usług audytu kadrowo-płacowego może odnieść następujące korzyści:

 1. Analiza struktury wynagrodzeń i ich zależnościami z takimi czynnikami jak np. staż pracy, poziom kompetencji,
 2. Szczegółowa analiza aktualnych wynagrodzeń w firmie,
 3. Zdiagnozowanie czynników ryzyka dla firmy w obszarze kadr i płac i sposobów na ich ograniczenie,
 4. Poprawa kluczowych wskaźników produktywności w zakresie polityki płacowej,
 5. Zoptymalizowanie systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie i powiązanie go z aktualnymi celami biznesowymi firmy,
 6. Prawidłowe rozliczanie czasu pracy, naliczanie wynagrodzeń.

Outsorcing kadr i płac z payroll360

Bazując na długoletniemu doświadczeniu, możemy zaoferować Ci kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Przy współpracy z payroll360 zyskujesz spokój i bezpieczeństwo oraz obniżenie kosztów funkcjonowania własnej administracji. Dodatkowo zapewniamy dostęp do platformy online 24/7 i przejęcie obowiązków względem Urzędów. Sprawdź, który model współpracy jest najlepszy dla Ciebie!


Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 02.02.2021

Podobne artykuły

05.05.2021

pixabay.com

Obsługa kadr i płac

Przy małej liczbie pracowników prowadzenie odpowiedniej dokumentacji nie nastręcza większych problemów. Jednakże wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i zwiększeniem...

19.02.2021

Obsługa kadr

W każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników należy dopełnić formalności związanych z czynnościami związanymi z zawarciem umowy.  W tym celu niezbędna jest...

09.02.2021

Audyt kadrowy

Zatrudnianie przez przedsiębiorstwo pracowników wiążę się z koniecznością sporządzenia i poprawnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zadania te są wymagane...

06.11.2020

Enova Kadry i Płace

enova365 Kadry i Płace to moduł, który został stworzony, aby skutecznie zarządzać dokumentacją dotyczącą pracowników. W jego ramach można umieścić pełny zakres...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się