Mama 4+, Jawność wynagrodzeń w ofertach pracy, Monitoring poczty elektronicznej pracowników - marcowy przegląd newsów

{[description]} left right

Mama 4+, Jawność wynagrodzeń w ofertach pracy, Monitoring poczty elektronicznej pracowników - marcowy przegląd newsów

Mama 4+, Jawność wynagrodzeń w ofertach pracy, Monitoring poczty elektronicznej pracowników - marcowy przegląd newsów

Jawność wynagrodzeń w ofertach pracy

Do sejmu trafił poselski projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący m.in. zmian w publikowaniu ofert pracy. Wprowadzałaby ona obowiązek jawności wynagrodzenia w ofertach pracy. Już na etapie przeglądania poszczególnych opisów, kandydat mógłby zapoznać się z proponowaną wysokością wynagrodzenia brutto. Ukazywana kwota wynagrodzenia mogłaby być podawana jako dokładna liczba albo w formie „widełek”, jednak wtedy wymagana byłaby wzmianka o możliwości negocjacji ostatecznej pensji. Co więcej, jeżeli informacja o wysokości wynagrodzenia nie pojawiłaby się w ogłoszeniu, bądź rzeczywista pensja byłaby niższa od wymienionej, pracodawcy groziłaby grzywna aż do 30 tys. zł.

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/2938167,Wysokosc-wynagrodzenia-w-ofertach-pracy-zmiany-w-Kodeksie-pracy.html

 

Sytuacja kobiet na rynku pracy

Raport PwC „Women in Work Index” analizuje sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach OECD. W ostatniej edycji Polska znalazła się na wysokim, 8. miejscu. Począwszy od 2000 roku Polska awansowała w tym rankingu o 11 pozycji i jest to jeden z najlepszych wyników w całym OECD. To m.in. efekt szybko spadającej stopy bezrobocia wśród Polek – w 2017 roku kształtowała się ona na poziomie 5 proc., podczas gdy jeszcze w 2000 roku wynosiła 18 proc. Polska zdecydowanie poprawiła także wskaźnik dotyczący formy zatrudnienia kobiet na pełen etat – do 91 proc. Dla porównania, średnia dla krajów OECD to 75 proc.

 

https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-03-05-pwc-raport-women-in-work-index-2019.html

 

Monitoring poczty elektronicznej pracowników

Monitorowanie pracowników zarówno za pomocą kamer, jak i systemów informatycznych stanowił nieuregulowany obszar w polskim prawie do momentu wejścia w życie RODO, czyli ustawy o ochronie danych osobowych. Znowelizowany pod tę okoliczność Kodeks pracy, zawiera regulację odnoszącą się do monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz innych form monitoringu pracowników. W celu legalnego monitoringu poczty elektronicznej pracowników, konieczne jest spełnienie wymogów, o których mówi KP, a także określenie celu i sposobu dozoru w wewnątrz zakładowych aktach (np. w regulaminie pracy). Konieczne jest również powiadomienie pracowników o wprowadzeniu nadzoru poczty, co najmniej dwa tygodnie przez planowanym terminem rozpoczęcia kontroli. W praktyce często spotyka się wyświetlanie powiadomień w systemie komputerowym o monitorowaniu aktywności pracownika w sieci lub stosowne informacje umieszczone na komputerze stacjonarnym/laptopie w formie naklejki.

https://www.infor.pl/prawo/praca/pracodawca/2921280,Monitoring-poczty-elektronicznej-pracownikow-w-swietle-RODO.html

 

Mama 4 plus zyskuje na popularności

Program „Mama 4 plus” wszedł w życie 1 marca br. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące osobom, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mają prawa do minimalnej emerytury lub ich świadczenia są niższe. Zgodnie z najnowszymi danymi udostępnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające w ramach programu „Mama 4+” złożyło 44 355 osób. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że uprawnionych do otrzymania świadczenia jest łącznie około 85 tysięcy kobiet i mężczyzn. Społecznej wynika, że łączna liczba uprawnionych do świadczenia to 85 tys. osób. Oznacza to, że wnioski złożyła już ponad połowa uprawnionych. 8 635 – to liczba wniosków złożonych przez osoby w wieku 70-79 lat, powyżej 79 lat – 1984 osoby. 123 wnioski złożyły osoby w wieku 90-99 lat. Zdecydowana większość to kobiety – w gronie przeszło 44 tys. wnioskujących o świadczenie znalazło się 72 mężczyzn. Do tej pory przyznano łącznie 29 262 świadczeń.

https://www.gov.pl/web/rodzina/coraz-wiecej-chetnych-na-swiadczenie-mama-4

 

Czy pracodawca ma obowiązek kontrolować pracowników na L4?

Od stycznia 2019 r. ZUS kieruje do płatników zasiłków pisma, w których zobowiązuje ich do przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich, za które ubezpieczonym przysługują zasiłki chorobowe, opiekuńcze lub świadczenie rehabilitacyjne. Do przekazywania informacji o wynikach kontroli służy formularz dołączony do ww. pisma, który należy przesyłać w cyklach iesięcznych do wskazanej komórki ZUS. Taka kontrola i raportowanie w tym zakresie są jednak uprawnieniem płatnika, a nie jego obowiązkiem. Nie istnieje bowiem podstawa prawna obligująca płatników do podejmowania tego typu działań. Raportowanie w tym zakresie przez płatnika zasiłków jest dobrowolne. Zatem za nieprzeprowadzenie kontroli oraz nieskładanie raportów ZUS nie może nałożyć na płatnika żadnej sankcji.

Źródło: INFOR, Monitor prawa pracy i ubezpieczeń, ISSN 1731-996X, nr 3 (351) marzec 2019, s. 7.


Data publikacji: 29.03.2019

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się