payroll360

menu

Mama 4+, Jawność wynagrodzeń w ofertach pracy, Monitoring poczty elektronicznej pracowników - marcowy przegląd newsów

{[description]} left right

Mama 4+, Jawność wynagrodzeń w ofertach pracy, Monitoring poczty elektronicznej pracowników - marcowy przegląd newsów

Mama 4+, Jawność wynagrodzeń w ofertach pracy, Monitoring poczty elektronicznej pracowników - marcowy przegląd newsów

Jawność wynagrodzeń w ofertach pracy

Do sejmu trafił poselski projekt nowelizacji kodeksu pracy dotyczący m.in. zmian w publikowaniu ofert pracy. Wprowadzałaby ona obowiązek jawności wynagrodzenia w ofertach pracy. Już na etapie przeglądania poszczególnych opisów, kandydat mógłby zapoznać się z proponowaną wysokością wynagrodzenia brutto. Ukazywana kwota wynagrodzenia mogłaby być podawana jako dokładna liczba albo w formie „widełek”, jednak wtedy wymagana byłaby wzmianka o możliwości negocjacji ostatecznej pensji. Co więcej, jeżeli informacja o wysokości wynagrodzenia nie pojawiłaby się w ogłoszeniu, bądź rzeczywista pensja byłaby niższa od wymienionej, pracodawcy groziłaby grzywna aż do 30 tys. zł.

https://kadry.infor.pl/kadry/wynagrodzenia/ochrona_wynagrodzenia/2938167,Wysokosc-wynagrodzenia-w-ofertach-pracy-zmiany-w-Kodeksie-pracy.html

 

Sytuacja kobiet na rynku pracy

Raport PwC „Women in Work Index” analizuje sytuację kobiet na rynku pracy oraz ich wpływ na gospodarkę w 33 krajach OECD. W ostatniej edycji Polska znalazła się na wysokim, 8. miejscu. Począwszy od 2000 roku Polska awansowała w tym rankingu o 11 pozycji i jest to jeden z najlepszych wyników w całym OECD. To m.in. efekt szybko spadającej stopy bezrobocia wśród Polek – w 2017 roku kształtowała się ona na poziomie 5 proc., podczas gdy jeszcze w 2000 roku wynosiła 18 proc. Polska zdecydowanie poprawiła także wskaźnik dotyczący formy zatrudnienia kobiet na pełen etat – do 91 proc. Dla porównania, średnia dla krajów OECD to 75 proc.

 

https://www.pwc.pl/pl/media/2019/2019-03-05-pwc-raport-women-in-work-index-2019.html

 

Monitoring poczty elektronicznej pracowników

Monitorowanie pracowników zarówno za pomocą kamer, jak i systemów informatycznych stanowił nieuregulowany obszar w polskim prawie do momentu wejścia w życie RODO, czyli ustawy o ochronie danych osobowych. Znowelizowany pod tę okoliczność Kodeks pracy, zawiera regulację odnoszącą się do monitoringu wizyjnego w zakładzie pracy, monitoringu służbowej poczty elektronicznej oraz innych form monitoringu pracowników. W celu legalnego monitoringu poczty elektronicznej pracowników, konieczne jest spełnienie wymogów, o których mówi KP, a także określenie celu i sposobu dozoru w wewnątrz zakładowych aktach (np. w regulaminie pracy). Konieczne jest również powiadomienie pracowników o wprowadzeniu nadzoru poczty, co najmniej dwa tygodnie przez planowanym terminem rozpoczęcia kontroli. W praktyce często spotyka się wyświetlanie powiadomień w systemie komputerowym o monitorowaniu aktywności pracownika w sieci lub stosowne informacje umieszczone na komputerze stacjonarnym/laptopie w formie naklejki.

https://www.infor.pl/prawo/praca/pracodawca/2921280,Monitoring-poczty-elektronicznej-pracownikow-w-swietle-RODO.html

 

Mama 4 plus zyskuje na popularności

Program „Mama 4 plus” wszedł w życie 1 marca br. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługujące osobom, które urodziły i wychowały lub tylko wychowały co najmniej czworo dzieci, a nie mają prawa do minimalnej emerytury lub ich świadczenia są niższe. Zgodnie z najnowszymi danymi udostępnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wnioski o rodzicielskie świadczenie uzupełniające w ramach programu „Mama 4+” złożyło 44 355 osób. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że uprawnionych do otrzymania świadczenia jest łącznie około 85 tysięcy kobiet i mężczyzn. Społecznej wynika, że łączna liczba uprawnionych do świadczenia to 85 tys. osób. Oznacza to, że wnioski złożyła już ponad połowa uprawnionych. 8 635 – to liczba wniosków złożonych przez osoby w wieku 70-79 lat, powyżej 79 lat – 1984 osoby. 123 wnioski złożyły osoby w wieku 90-99 lat. Zdecydowana większość to kobiety – w gronie przeszło 44 tys. wnioskujących o świadczenie znalazło się 72 mężczyzn. Do tej pory przyznano łącznie 29 262 świadczeń.

https://www.gov.pl/web/rodzina/coraz-wiecej-chetnych-na-swiadczenie-mama-4

 

Czy pracodawca ma obowiązek kontrolować pracowników na L4?

Od stycznia 2019 r. ZUS kieruje do płatników zasiłków pisma, w których zobowiązuje ich do przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich, za które ubezpieczonym przysługują zasiłki chorobowe, opiekuńcze lub świadczenie rehabilitacyjne. Do przekazywania informacji o wynikach kontroli służy formularz dołączony do ww. pisma, który należy przesyłać w cyklach iesięcznych do wskazanej komórki ZUS. Taka kontrola i raportowanie w tym zakresie są jednak uprawnieniem płatnika, a nie jego obowiązkiem. Nie istnieje bowiem podstawa prawna obligująca płatników do podejmowania tego typu działań. Raportowanie w tym zakresie przez płatnika zasiłków jest dobrowolne. Zatem za nieprzeprowadzenie kontroli oraz nieskładanie raportów ZUS nie może nałożyć na płatnika żadnej sankcji.

Źródło: INFOR, Monitor prawa pracy i ubezpieczeń, ISSN 1731-996X, nr 3 (351) marzec 2019, s. 7.

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się