Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Zmiana warunków zatrudnienia – nowe uprawnienia pracownika

Zmiana warunków zatrudnienia – nowe uprawnienia pracownika

Zmiana warunków zatrudnienia – nowe uprawnienia pracownika

Wkrótce niektórzy pracownicy będą mogli wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o przejście na inną formę zatrudnienia – zmianę umowy, rodzaju pracy lub etatu. Jest to nowe rozwiązanie przewidziane w kodeksie pracy, z którego uprawnieni skorzystają już na początku sierpnia br., po wejściu w życie przepisów wdrażających do ustawodawstwa krajowego dyrektywy unijne.

Poznaj naszą ofertę

Zmiana prawa pracy – wniosek o przejście na inną formę zatrudnienia nie dla wszystkich

Nowe uprawnienie w postaci możliwości złożenia wniosku o przejście na inną formę zatrudnienia znalazło się w dodanym do kodeksu pracy art. 293. Zgodnie z treścią tego przepisu, z wnioskiem tym będzie mógł wystąpić tylko pracownik, który jest zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej od 6 miesięcy (staż zakładowy na podstawie stosunku pracy).

Wniosek o przejście na inną formę zatrudnienia może zawierać prośbę o:

  1. zmianę rodzaju pracy,
  2. zmianę rodzaju umowy o pracę na umowę na czas nieokreślony,
  3. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy

Nowe uprawnienie jest kierowane w szczególności do osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz na podstawie umowy na czas określony (umowy terminowej). Z treści art. 293 wynika ponadto, że nie skorzystają z niego nie tylko pracownicy ze stażem krótszym niż 6 miesięcy, ale także zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na okres próbny – wyjaśniają eksperci payroll360 świadczący usługi outsourcingu kadr i płac.

Wniosek, który ma na celu poprawę sytuacji pracownika w zakładzie pracy, składa się w formie papierowej lub elektronicznej. Nowelizacja przewiduje, że pracownik będzie mógł wystąpić z nim raz w roku kalendarzowym.

Czy pracodawca może odrzucić wniosek pracownika?

Brzmienie nowego przepisu wskazuje, że pracodawca w miarę możliwości powinien uwzględnić wniosek pracownika o przejście na inną formę zatrudnienia. Nie ma wprawdzie jednoznacznego i bezwzględnego obowiązku, aby to zrobić, jednakże co do zasady nie powinien lekceważyć woli wnioskodawcy.  

Pracodawca udziela odpowiedzi pisemnej (w formie papierowej lub elektronicznej) wraz z uzasadnieniem oraz uwzględniając przy tym potrzeby swoje, jak i osoby zatrudnionej. W przypadku decyzji odmownej konieczne będzie zatem wyjaśnienie, dlaczego nie jest on w stanie spełnić prośby swojego pracownika. Czas na odpowiedź wynosi 1 miesiąc od dnia otrzymania wniosku.

Firmy, które chcą przygotować się na liczne zmiany prawa pracy zaplanowane na ten rok, zapraszamy do nawiązania współpracy z payroll360 – specjalistami z zakresu outsourcingu kadr i płac. W ramach świadczonych usług przejmujemy odpowiedzialność wobec urzędów (m.in. PIP, ZUS, PFRON), a także gwarantujemy ciągłość obsługi wszystkich pracowników.

Data publikacji 05.05.2022

Podobne w kategorii

Aktualna legislacja w obszarze stosunków pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad nowelizacją kodeksu pracy. 2 maja 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) udostępniono nowy projekt doprecyzowujący przepisy dotyczące...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu