Roczne zeznanie podatkowe, Program Mama 4 plus, E-akta

{[description]} left right

Roczne zeznanie podatkowe, Program Mama 4 plus, E-akta

Roczne zeznanie podatkowe, Program Mama 4 plus, E-akta

Roczne zeznanie podatkowe przygotuje urząd skarbowy

Ministerstwo Finansów we współpracy z Krajową Administracją Skarbową wprowadziły od 2019 roku nową możliwość rozliczeń podatkowych PIT
o nazwie „Twój e-PIT”. Udostępniony system pozwala na ograniczenie powinności podatnika do minimum. Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (https://www.podatki.gov.pl/) po 15 lutego zostanie przygotowane rozliczenie dla podatników korzystających z PIT-37 i PIT-38. Formularze będzie można edytować, dokonać korekty lub tylko zaakceptować. Krajowa Administracja Skarbowa przewiduje również w kolejnym roku rozszerzenie rozliczanych przez nią podatników, którzy zobligowani się do wypełnienia PIT-36 oraz PIT-36L (działalność gospodarcza).


Źródło: https://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/aktualnosci/ministerstwo-finansow2/-/asset_publisher/M1vU/content/twoj-e-pit-rozliczymy-podatek-dla-ciebie [dostęp: 29-01-2019]

https://www.podatki.gov.pl/pit/twoj-e-pit/

 

Program Mama 4 plus – dla kogo dodatkowe świadczenia?

Mama 4 plus, czyli tak zwana ustawa o matczynych emeryturach, została przyjęta przez Sejm. Program zakłada prawo do minimalnej emerytury dla matek, które urodziły i wychowały co najmniej czworo dzieci i osiągnęły wiek emerytalny – 60 lat. Odrzucono jednak pierwotne założenia, które zakładały objęcie niniejszym programem również ojców, którzy nie wypracowali minimalnej emerytury, ponieważ zrezygnowali z pracy zawodowej na rzecz opieki nad co najmniej czworgiem dzieci. Mężczyźni będą mogli skorzystać ze świadczenia wyłącznie, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła.
O uprawnieniach i dostępie do programu Mama 4 plus decydował będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Po waloryzacji, która nastąpi w marcu, minimalna emerytura matczyna wynosić będzie 1100 zł brutto. Pierwsze świadczenia mają być wypłacane od 1 marca br.

https://www.infor.pl/prawo/nowosci-prawne/2884892,Mama-4-plus-ustawa-o-matczynych-emeryturach-uchwalona-przez-Sejm.html

 

E-akta – co to oznacza dla pracownika?

Do końca 2018 roku każdy pracodawca miał obowiązek przechowywania dokumentacji w formie papierowej. Od 01 stycznia 2019 roku została dopuszczona zmiana formy prowadzenia i archiwizacji akt na formę elektroniczną. Warto zaznaczyć, że obie postacie dokumentacji będą równoważne np. w sprawach urzędowych. Jeśli pracodawca zadecyduje się na nowy sposób prowadzenia dokumentacji, będzie musiał zeskanować dotychczasowe dokumenty papierowe i opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każde przedsiębiorstwo będzie jednak zobowiązane poinformować swoich byłych 
i obecnych pracowników o zmianie formy prowadzenia i przechowywania dokumentacji, a także o prawie odbioru wersji papierowej. Informacja ta może być przekazana w sposób bezpośredni, za pomocą wiadomości email czy pisma obiegowego. Jeżeli pracownik i pracodawca będą dysponowali kwalifikowanym podpisem elektronicznym, e-dokument powstanie bez konieczności skanowania dokumentu papierowego.


Źródło: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-pracownika/e-akta-oraz-inne-zmiany-w-dokumentacji-pracowniczej/e-akta-pracownicze [dostęp: 27-01-2019]

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/pracownicy-w-firmie/chce-zatrudnic-pracownika/e-akta-oraz-inne-zmiany-w-dokumentacji-pracowniczej/e-akta-pracownicze

 

Optymistyczne spojrzenie na rynek pracy wśród Polaków

Badania ankietowe przeprowadzone przez PageGroup w wybranych krajach na wszystkich kontynentach (bez Afryki) miały na celu poznanie nastrojów panujących wśród osób poszukujących zatrudnienia. Wśród przebadanych osób w Polsce zauważalny jest coraz większy optymizm
i usatysfakcjonowanie z sytuacji zawodowej. Prawie 2/3 ankietowanych (63%) wskazało, że jest zadowolonych z sytuacji na rynku pracy i ogólnych warunków swojego zatrudnienia. Niewiele mniej osób pozytywnie ocenia stabilność obecnej pracy (49%) i wysokość pensji (45%). Gorzej osądzane były tylko perspektywy awansu w obecnym miejscu zatrudnienia (42%). Warto zauważyć, że respondenci również z nadzieją patrzą w rok 2019.
Aż 58% badanych uważało, że nową pracę znajdzie w czasie krótszym niż 3 miesiące.

https://ceo.com.pl/podsumowanie-rynku-pracy-w-2018-roku-badania-michael-page-poland-37847

 

Czeski rynek pracy staje przed Polakami otworem

Przy poziomie 1,9% bezrobocie w Czechach jest najniższe na świecie wśród krajów opartych o gospodarkę rynkową. Według danych Europejskiego Urzędu Statystycznego trwale bez pracy w Czechach pozostaje tylko 101 tysięcy osób. Eksperci zwracają również uwagę na dużą dysproporcję pomiędzy bezrobotnymi, a liczbą miejsc pracy. W trzecim kwartale 2018 roku było ich 282 tysiące, czyli prawie trzy razy więcej niż osób szukających zatrudnienia. Dla porównania, w Polsce bezrobotnych jest 661 tysięcy a wakatów 157 tysięcy. Czeski rynek pracy nazywany jest światowym ewenementem również ze względu na duży współczynnik zatrudnienia osób bez wyższego wykształcenia (80%), a także stabilne wynagrodzenie, które w sektorze przedsiębiorstw wynosi około 31500 koron, czyli 5250 zł (według danych za III kw 2018).

https://www.pulshr.pl/rekrutacja/w-tym-kraju-rynek-pracy-staje-przed-polakami-otworem-wakatow-trzy-razy-wiecej-niz-bezrobotnych,60762.htm

 


Data publikacji: 30.01.2019

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się