Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania szkoleń BHP, Obowiązki pracodawców w zimie, Wwzrost zatrudnienia obcokrajowców, Sytuacja gospodarcza - grudniowy przegląd newsów

{[description]} left right

Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania szkoleń BHP, Obowiązki pracodawców w zimie, Wwzrost zatrudnienia obcokrajowców, Sytuacja gospodarcza - grudniowy przegląd newsów

Zwolnienie z obowiązku przeprowadzania szkoleń BHP, Obowiązki pracodawców w zimie, Wwzrost zatrudnienia obcokrajowców, Sytuacja gospodarcza - grudniowy przegląd newsów

Dla kogo zwolnienie z obowiązku przeprowadzania szkoleń BHP w 2019 r.?

Ustawa z 9 listopada 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym przewiduje modyfikacje około 50 pozycji w Kodeksie pracy. Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 roku, dotyczą również przepisów BHP w firmie. Nowelizacja KP zakłada, że szkolenie okresowe pracownika nie będzie wymagane w przypadku stanowiska administracyjno-biurowego, pod warunkiem, że działalność pracodawcy posiada nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Będą to zatem przedsiębiorstwa o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, gdzie występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. Warto zaznaczyć, że rozporządzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005) określa aż 30 kategorii ryzyka, zatem zwolnionych z przeprowadzania szkoleń BHP będzie około 10% całości, tj. kategoria 1-2-3.

https://www.prawo.pl/kadry/koniec-okresowych-szkolen-bhp-w-biurach,193794.html

 

Praktyka elektronicznych zwolnień lekarskich

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po tygodniu od wprowadzenia obowiązkowych zwolnień elektronicznych, ich liczba przekroczyła 500 tysięcy. Dziennie średnio zostaje wystawionych od 80 tysięcy do 100 tysięcy e-ZLA. Jednocześnie ZUS otrzymał również w pierwszym tygodniu 2700 zwolnień wystawionych na papierowych drukach, które straciły ważność z dniem 30 listopada. Zgodnie ze stanowiskiem Zakładu – pacjent nie może ponosić konsekwencji za otrzymanie zwolnienia na błędnym lub nieaktualnym druku, gdyż odpowiedzialność za to spoczywa po stronie lekarza. Każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie i, jak zapewnia ZUS, zasiłki zostaną wypłacone mimo zwolnienia lekarskiego wystawionego na nieobowiązującym już druku. 

http://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/liczba-e-zwolnien-szybko-rosnie/2164302

 

Obowiązki pracodawców podczas okresu zimowego

Przepisy BHP określają, że okres zimowy trwa od 1 listopada do 31 marca. W tym czasie pracodawca powinien spełnić szczególne obowiązki zapewniające ochronę pracowników, którzy wykonują pracę na otwartej przestrzeni. Normy prawne nie warunkują jednak minimalnej temperatury, która dopuszcza powstrzymanie się pracownika od pracy, może on jednak podjąć takie kroki, gdy pracodawca nie zapewni odpowiednich warunków BHP. Podstawowym obowiązkami pracodawcy w okresie zimowym są:

  1. Zapewnienie ogrzewanego pomieszczenia i utrzymywanie w nim temperatury nie niższej niż 16°C;
  2. Dostarczenie posiłków profilaktycznych dla osób wykonujących prace na otwartej przestrzeni, jeśli wydatek energetyczny organizmu w ciągu zmiany roboczej wynosi powyżej 1500 kcal u mężczyzn i powyżej 1000 kcal u kobiet (Dz.U. 1996 nr 60 poz. 279);
  3. Wyposażenie pracowników w odpowiednią odzież roboczą chroniącą przed zimnem, wilgocią oraz wiatrem. 

Wskazane powyżej obowiązki mają na celu ochronę zdrowia i życia pracowników.

https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/98528/99030076.pdf [dostęp: 31-12-2018]

https://www.bhp-center.com.pl/obowiazki-pracodawcy-w-okresie-zimowym/

 

Lawinowy wzrost zatrudnienia obcokrajowców w Polsce

Rok 2018 przyniósł wzrost liczby legalnie zatrudnionych w Polsce obcokrajowców o 217% w porównaniu do roku 2015. Najliczniejszą grupę stanowią Ukraińcy – aż 75% ogółu. Według danych ZUS, składki ubezpieczeniowe opłacane są przez cudzoziemców z ponad 170 krajów. Kolejnymi najliczniejszymi grupami obcokrajowców, którzy podejmują legalne zatrudnienie w Polsce są: Białorusini (33,6 tys.), Wietnamczycy (8,1 tys.), Mołdawianie (7,3 tys.), Rosjanie (7,3 tys.), Gruzini (5,9 tys.), Hindusi (5,5 tys.), a także Chińczycy, Rumuni oraz Włosi (około 4,5 tys.). Do 2013 roku głównym celem imigrantów była Warszawa. Ostatnie lata przyniosły migrację do wszystkich województw, przez co dysproporcja stała się niezauważalna.

https://www.prawo.pl/kadry/cudzoziemcy-legalnie-pracujacy-w-polsce-grudzien-2018,342967.html

 

Sytuacja gospodarcza kraju w listopadzie 2018 r.

Zgodnie z analizą statystyczną udostępnioną przez Główny Urząd Statystyczny przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wzrosło o 3% w porównaniu do roku ubiegłego. Jednocześni utrzymany został wysoki wzrost nominalnego wynagrodzenia brutto, bo aż o 7,7%, co oznacza, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 4966,61 zł. Bezrobocie rejestrowane nadal było niższe niż przed rokiem. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba zarejestrowanych bezrobotnych nieznacznie wzrosła, a stopa bezrobocia nie uległa zmianie i wynosi 5,7%.

Stopa bezrobocia w listopadzie 2018 r.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w listopadzie 2018 r. http://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5498/1/79/1/informacja_o_sytuacji_spoleczno_gospodarczej_kraju_w_listopadzie_2018.pdf

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/informacje-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej/informacja-o-sytuacji-spoleczno-gospodarczej-kraju-w-listopadzie-2018-r-,1,79.html

 

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się