Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Outsourcing kadr i płac w pigułce - najważniejsze informacje

Outsourcing kadr i płac w pigułce - najważniejsze informacje

Outsourcing kadr i płac w pigułce - najważniejsze informacje

Rosnące wraz ze wzrostem firmy zobowiązania i odpowiedzialność powodują, że na pewnym etapie osoby na najwyższych stanowiskach muszą zastanowić się, jak zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zagwarantować ciągłość obsługi wszystkich pracowników. Z pomocą przychodzi wtedy usługa outsourcingu. Przedsiębiorcy, którzy potrzebują profesjonalnego wsparcia z zakresu spraw kadrowo-płacowych, decydują się na outsourcing kadr i płac.

Poznaj naszą ofertę

Czym jest outsourcing kadr i płac?

W ramach usługi outsourcingu kadrowo-płacowego zewnętrzna firma, taka jak payroll360 przejmuje na siebie obowiązki z zakresu administracji kadr i płac danego przedsiębiorstwa. Outsourcing polega zatem na wydzieleniu z wewnętrznej struktury organizacyjnej określonych funkcji, zadań i powierzeniu ich niezależnemu podmiotowi. Na naszym przykładzie są to zagadnienia związane z obsługą kadrową i płacową, aczkolwiek outsourcing może dotyczyć również innych obszarów, na przykład zatrudnienia, rekrutacji. Warto wyraźnie zaznaczyć, że firmy korzystające z usług outsourcingu, w przeważającej większości przypadków wcale nie likwidują swoich wewnętrznych działów kadrowych i rachunkowych, a jedynie powierzają część ich obowiązków zewnętrznym specjalistom. Każda umowa jest zawsze kształtowana indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i preferencji klienta. Sprawdź usługi outsourcingu kadr i płac payroll360

Co to jest payroll?

Mówiąc o outsourcingu kadr i płac, regularnie pojawiającym się zagadnieniem jest także payroll. W tłumaczeniu na polski payroll oznacza listę płac, czyli dokument księgowy zawierający informacje o wynagrodzeniu pracowników, które otrzymują oni za dany okres rozliczeniowy. Sporządzanie listy płac nie jest czynnością obowiązkową, jednakże rekomendowaną w celach dowodowych oraz dla usystematyzowania i uporządkowania rozliczeń z pracownikami. Z tego względu większość pracodawców nie rezygnuje z jej przygotowywania. Z reguły za listę płac odpowiedzialni pozostają zatrudnieni w firmie księgowi. Jeśli jednak korzysta ona z usługi outsourcingu kadr i płac, obowiązek sporządzania listy płac spoczywa przeważnie na zewnętrznym podmiocie – tak zwany payroll outsourcing (usługa).

Jakie zadania są realizowane w ramach outsourcingu kadr i płac?

Outsourcing kadrowo-płacowy, jak sama nazwa wskazuje, koncentruje się na zadaniach z zakresu administracji kadrami i płacami. Mowa tu w szczególności o wspomnianym już sporządzaniu listy płac, naliczaniu wynagrodzeń, przygotowywaniu dokumentów rozliczeniowych, deklaracji. Wszystko odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w ustawowych terminach. W ramach usługi outsourcingu payroll360 prowadzi również akta osobowe pracowników, ewidencjonuje czas pracy oraz nieobecności, urlopy. Monitoruje wszystkie ważne terminy, a także sporządza i rejestruje umowy o pracę i umowy cywilnoprawne. Klienci korzystający z outsourcingu kadr i płac payroll360 mogą skorzystać ponadto z dodatkowego pakietu usług: tworzenia e-akt, obsługi PPK i pomocy w rekrutacji specjalistów.

Jakie są zalety outsourcingu kadr i płac?

Usługa outsourcingu kadr i płac gwarantuje liczne korzyści każdemu przedsiębiorstwu, które dynamicznie się rozwija i poszerza zakres świadczonych usług. Oddelegowanie pewnych obszarów na zewnątrz firmy i powierzenie ich ekspertom w danej dziedzinie:

  • obniża koszty prowadzenia działalności, zwalniając pracodawcę z wydatków ponoszonych na szkolenia, czy wyposażenie miejsca pracy,
  • ogranicza odpowiedzialność pracodawcy przed organami takimi jak ZUS, US, PIP w powierzonym obszarze,
  • przyczynia się do zwiększenia poczucia komfortu, bezpieczeństwa prawnego,
  • zapewnia ciągłość obsługi wszystkich pracowników oraz terminowość i rzetelność wszystkich rozliczeń,
  • gwarantuje dostęp do wiedzy specjalistów z zakresu prawa podatkowego i prawa pracy,
  • pozwala firmie korzystać z nowoczesnych technologii i rozwiązań, również w zakresie systemów bezpieczeństwa i integralności danych.

Sprawdź jakie korzyści zyskasz współpracując z payroll360

Data publikacji 10.08.2022

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu