Rozliczenie czasu pracy - podstawowe zagadnienia

{[description]} left right

Rozliczenie czasu pracy - podstawowe zagadnienia

Rozliczenie czasu pracy jest podstawowym zagadnieniem kadrowym oraz kamieniem węgielnym, na którym opiera się funkcjonowanie wielu firm. Pozwala na jasne zmierzenie, ile godzin w ciągu danego okresu osoba zatrudniona spędziła na wykonywaniu powierzonych jej obowiązków. Dzisiaj przedstawimy najbardziej podstawowe pojęcia związane z rozliczaniem czasu pracy.

Rozliczenie czasu pracy - podstawowe zagadnienia

Rozliczenie czasu pracy jest podstawowym zagadnieniem kadrowym oraz kamieniem węgielnym, na którym opiera się funkcjonowanie wielu firm. Pozwala na jasne zmierzenie, ile godzin w ciągu danego okresu osoba zatrudniona spędziła na wykonywaniu powierzonych jej obowiązków. Dzisiaj przedstawimy najbardziej podstawowe pojęcia związane z rozliczaniem czasu pracy.

Poznaj naszą ofertę

Jak rozliczać czas pracy?

Każdy pracownik podlega pod dwie normy rozliczenia godzin. Pierwsza to czas pracy dobowy. Druga określa ilość godzin, jaką dana osoba może przepracować w ciągu tygodnia.

Warto pamiętać o obowiązkowym czasie przeznaczonym na odpoczynek. Ważnym zagadnieniem są też godziny nadliczbowe. Muszą zostać naliczone, jeśli jedna z norm zostanie przekroczona.

Najważniejsze zagadnienia

Norma czasu pracy

Norma czasu pracy - określa maksymalną ilość godzin, jaką według prawa może przepracować dana osoba. Jest określona w artykule 129 Kodeksu Pracy.

Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy - liczba godzin do przepracowania w ciągu dnia, tygodnia oraz okresu rozliczeniowego. Jest bardzo mocno zalecane, aby pracownik nie musiał pracować więcej niż osiem godzin na dobę. Wszystko zależy jednak od branży oraz jej specyfiki. Oczywiście dokładna długość pracy jest w tym wypadku zależna też od preferencji pracownika.

Doba pracownicza

Doba pracownicza - dwadzieścia cztery godziny służące jako jednostka rozliczeniowa dla kadrowców. Zaczyna się nie o północy, ale w momencie rozpoczęcia wykonywania obowiązków służbowych przez pracownika (czyli na przykład o dziewiątej).

Tydzień

Tydzień - liczy siedem dni, ale podobnie jak doba pracownicza rozpoczyna się w momencie podjęcia obowiązków. W większości branż tydzień pracy trwa od poniedziałku do niedzieli. Jeśli jednak, z jakichś powodów dzień wolny wypada w poniedziałek, tydzień pracy będzie trwał od wtorku przez kolejnych siedem dni.

Pora nocna

Pora nocna - co ciekawe noc może trwać w innych godzinach w zależności od branży i firmy. Kodeks Pracy określa, że pora nocna musi zawierać się między dwudziestą pierwszą a siódmą rano. Musi też trwać osiem godzin. To jednak pracodawca określa, o które osiem godzin chodzi.

Odpoczynek dobowy

Odpoczynek dobowy - pracownik w ciągu każdych dwudziestu czterech godzin ma prawo do przynajmniej jedenastu godzin odpoczynku. Kodeks Pracy dopuszcza nieliczne odstępstwa od tej zasady. Czas relaksu może być przerwany, jeśli dana osoba jest odpowiedzialna za zarządzanie obiektem albo ratowanie życia i zdrowia.

Odpoczynek tygodniowy

Odpoczynek tygodniowy - dłuższy odpowiednik odpoczynku dobowego. Pracodawca ma obowiązek zagwarantować zatrudnionym przez siebie pracownikom przynajmniej trzydzieści pięć godzin nieprzerwanego odpoczynku w trakcie każdego tygodnia pracy.

Dni wolne

Dni wolne - co ciekawe, jeśli dany system pracy przewiduje pracę w niedzielę i święta, Kodeks Pracy daje również możliwość wykonywania obowiązków służbowych w dni ustawowo wolne. Pracodawca ma jednak wtedy obowiązek zapewnić osobie zatrudnionej równoważną ilość dni wolnych.

Rozliczanie czasu pracy według prawa

Dokumentem, który określa godziny pracy oraz prawa osoby zatrudnionej w Polsce jest Kodeks Pracy.

Regulacje dotyczące norm i wymiaru czasu pracy znajdziemy w rozdziale drugim w artykułach od 129 tego do 131 szego.

Z kolei rozdział czwarty, a konkretnie artykuły od 135 do 150, przedstawia systemy pracy oraz rozkład czasu pracy.

Aby zapoznać się z zasadami rozliczania godzin nadliczbowych, musimy zajrzeć do rozdziału piątego (artykuł 151).

Dodatkowo Kodeks Pracy określa jakie zapisy powinny znaleźć się w regulaminie danej firmy. Narzuca on znaczne ograniczenia odnośnie systemu pracy, jej czasu oraz sposobu wyznaczania dni wolnych.

Outsourcing kadr i płac z payroll360

Poznaj modele współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od interwencyjnego “payroll on-demand”, poprzez najbardziej popularny i kompleksowy “payroll on-line” oraz wyrafinowany “ payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !


Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 27.01.2021

Podobne artykuły

19.08.2021

Zmiany w projekcie dot. pracy zdalnej

Od maja trwają na pracę nad ustawą dotyczącą pracy zdalnej, a 23 lipca 2021 opublikowano najnowszy projekt. Co może się zmienić?

31.03.2021

Praca zdalna z ryczałtem

Przeciągająca się pandemia wymaga od pracodawców zapewniania nowych form pracy swoim pracownikom. Przykładem tego jest coraz  częstsze wykorzystywanie pracy zdalnej.

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

12.02.2021

Newsy: urlop bezpłatny, praca zdalna, rozwiązanie umowy o pracę

Dowiedz kiedy następuje zwolnienie przychodów zleceniobiorcy w ZUS lub też jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę z chorującym pracownikiem?

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się