Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - czym jest?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - czym jest?

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - czym jest?

Fundusz Świadczeń Socjalnych został uregulowany w ustawie z dnia 4.03.1994 r. która podaje definicję funduszu, sposób jego tworzenia oraz wykorzystywania.

Poznaj naszą ofertę

Czym jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Zasadą jest, że ZFŚS musi zostać utworzony przez pracodawcę, który zatrudnia przynajmniej 50 pracowników (pełne etaty) jeśli jest przedsiębiorcą prywatnym. W przypadku jednostek samorządowych lub budżetowych tworzy się go niezależnie od liczby zatrudnionych pracowników. Fundusz ma obowiązek utworzyć także pracodawca, który zatrudnia od 20 do 49 pracowników, jeśli o jego utworzenie zawnioskuje związek zawodowy funkcjonujący u danego pracodawcy.

Środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZFŚS tworzą środki, które gromadzi pracodawca na osobnym rachunku bankowym. Celem jego utworzenia jest zebranie środków, które będą następnie wykorzystywane w celach socjalnych dla pracowników danego zakładu pracy. Fundusz tworzy się z odpisu podstawowego (dokonywanego co roku), a nalicza w stosunku do liczby przeciętnie zatrudnionych u danego pracodawcy. Po dokonaniu odpisów powstaje określona suma pieniędzy, którą pracodawca wykorzystuje na określone cele socjalne.  

Terminy wpłat na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pieniądze pracodawca musi przekazać maksymalnie w dwóch określonych ustawowo terminach: 31 maja (wówczas uiszcza kwotę w wysokości 75%) oraz 30 września (pozostałą część kwoty).

Jakie korzyści daje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Ustawa o funduszu świadczeń socjalnych zawiera katalog otwarty, określający, na co mogą zostać przeznaczone środki zgromadzone na utworzonym w tym celu rachunku bankowym. Pracodawca jest zobowiązany do rozdysponowania zebranych środków pomiędzy pracowników. Ważne jest, że środki nie mogą zostać przyznane wszystkim pracownikom „po równo”. Wsparcie należy uzależnić od sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz rodzinnej pracownika, który jest uprawniony do uzyskania takiego świadczenia.

To pracodawca określa zasady oraz sposób podziału środków z ZFŚS. Wewnętrzny regulamin funduszu (dostępny u każdego pracodawcy do wglądu) powinien w swojej treści określać zasady przyznawania świadczeń, wysokość przyznawanych środków, informacje, jakie należy udzielić oraz dokumenty, jakie należy dostarczyć. Wniosek składa się w wyznaczonej jednostce organizacyjnej danego pracodawcy.

Poznaj modele współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od interwencyjnego “payroll on-demand”, poprzez najbardziej popularny i kompleksowy “payroll on-line” oraz wyrafinowany “ payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !


Dowiedz się więcej!

Data publikacji 05.07.2021

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu