Outsourcing pracowniczy - formy, dla kogo?

{[description]} left right

Outsourcing pracowniczy - formy, dla kogo?

Na rynku pracy można spotkać różne formy outsourcingu pracowniczego, związanego ogólnie rzecz biorąc z korzystaniem z pracy pracowników, niezatrudnionych bezpośrednio u danego pracodawcy.  Dowiedz się więcej na temat tej formy zatrudnienia z naszego tekstu.

Outsourcing pracowniczy - formy, dla kogo?

Na rynku pracy można spotkać różne formy outsourcingu pracowniczego, związanego ogólnie rzecz biorąc z korzystaniem z pracy pracowników, niezatrudnionych bezpośrednio u danego pracodawcy.  Dowiedz się więcej na temat tej formy zatrudnienia z naszego tekstu.

Poznaj naszą ofertę

Formy outsourcingu pracowniczego

Do najbardziej popularnych form takiej usługi należą:  

  • praca tymczasowa świadczona na rzecz pracodawcy użytkownika przez pracownika tymczasowego zatrudnionego w agencji pracy tymczasowej na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. nr 166, poz. 1608 z późn. zm.), oraz
  • tzw. zatrudnienie zewnętrzne, polegające na tym, że macierzysty pracodawca zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę, zleca swojemu pracownikowi wykonywanie czynności określonych w umowie o pracę na rzecz innego podmiotu (klienta) i w jego zakładzie pracy. Najczęściej przybiera to formę świadczenia konkretnych usług przez zewnętrznych pracowników.

Outsourcing pracowniczy - dla kogo?

Praca tymczasowa dedykowana jest głównie do zatrudnienia związanego z wykonywaniem pracy o charakterze: sezonowym, doraźnym lub pomocniczym. Ustawodawca nakłada maksymalny limit korzystania z takiego zatrudnienia, który wynosi 18 miesięcy w przeciągu 36 miesięcy. Formuła takiego zatrudnienia oparta jest na wzajemnej zależności trzech stron: pracownika tymczasowego, zatrudniającej go agencji zatrudnienia oraz pracodawcy użytkownika, który faktycznie korzysta z jego z pracy. Ustawa precyzyjnie określa podział obowiązków tych dwóch pracodawców oraz opisuje prawa należne pracownikom tymczasowym. Od momentu wejścia w życie w 2004 roku Ustawy regulującej zatrudnianie pracowników tymczasowych, forma ta zyskała sporą popularność, głównie ze względu na dużo większą elastyczność zatrudnienia w stosunku do tradycyjnej formy, opartej na Kodeksie Pracy.  W tej formule, w okresie 18 miesięcy, można zatrudniać pracownika na dowolną ilość umów na czas określony, przy dużo krótszych okresach wypowiedzenia. Daje to dużo większe możliwości w dokładnym dostosowaniu wielkości zatrudnienia do obecnych potrzeb przedsiębiorstwa. 

Zatrudnienie zewnętrzne - forma outsourcingu pracowniczego

Zatrudnienia zewnętrzne, to już zupełnie inna forma outsourcingu pracowniczego. Dotyczy wykonywania bardziej wyrafinowanych zadań, których realizacja, głównie ze względu na czas, nie jest możliwa z wykorzystaniem krótkoterminowej pracy tymczasowej. W tej formule firma outsourcingowa zatrudnia pracowników na zasadach Kodeksu Pracy i deleguje ich do wykonywania konkretnych usług dla swojego klienta. Pracownik podlega pracowniczemu podporządkowaniu już tylko jednemu pracodawcy (firmie outsourcingowej) i korzysta z pełnej ochrony, jaką daje mu Kodeks Pracy. 

Wybór firmy do outsourcingu pracowniczego

Wybór formy współpracy i co za tym idzie formuły skorzystania z outsourcingu pracowniczego, zależy od konkretnych potrzeb klienta. Każda z tych form wymaga umiejętnego dopasowania i określenia zasad współpracy. Tylko wyspecjalizowane firmy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom obsługi dla pracowników oraz swoich klientów. Payroll360 to jeden z przykładów takiego właśnie zaufanego partnera. Ponad 20-letnie doświadczenie i zdobyta wiedza w świadczeniu usług outsourcingu pracowniczego,  dają gwarancję prawidłowej realizacji projektu. 

Outsourcing zatrudnienia z payroll360

Jeśli potrzebujesz pracowników, ale nie chcesz zatrudniać ich bezpośrednio w swojej firmie, skorzystaj z naszej usługi outsourcingu zatrudnienia. Oferujemy dwa modele współpracy: praca tymczasowa oraz zatrudnienie zewnętrzne. Dzięki temu oszczędzasz czas i pieniądze. Zoptymalizuj koszty w przedsiębiorstwie!

Sprawdź naszą ofertę!


Data publikacji: 20.04.2021

Podobne artykuły

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

03.01.2017

pexels.com

Outsourcing kadr i płac – zwiększenie skuteczności funkcjonowania firmy

Każdy z przedsiębiorców stara się aby jego firma przynosiła jak największe zyski przy jak najniższych kosztach. Optymalizacja taka jest procesem ciągłym w każdej firmie i jej wyniki bezpośrednio przekładają się na...

04.10.2016

Payroll360.pl

Obsługa kadrowa - jej zakres i rola outsourcingu

Prowadzenie własnej firmy wiążę się z zatrudnianiem pracowników. Niezależnie od tego na jakiej podstawie, jakiego rodzaju umowy obowiązują strony oraz jak ustalane są warunki, ważne jest jedno - w tego typu...

09.08.2016

pixabay.com

360 stopni wokół outsourcingu kadr, płac i HR - sierpniowy przegląd newsów

Aktualizowany na bieżąco sierpniowy przegląd newsów związanych z outsourcingiem kadr, płac i HR.

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się