payroll360

menu

Pracownicze plany kapitałowe

{[description]} left

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Ustawa nt. PPK realizowana jest ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jej kluczowe założenia powstały przy współpracy Rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Program skierowany jest do ok. 11,5 mln Polaków pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, czyli zarówno do tych na etacie, jak i pracujących np. na umowę-zlecenie. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy, z których będzie można korzystać po 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach wcześniej, gdyż PPK jako system niebędący częścią publicznego systemu emerytalnego pozwala na dziedziczenie kapitału, oraz wycofanie go w dowolnym momencie.

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania. Ustawa nt. PPK realizowana jest ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jej kluczowe założenia powstały przy współpracy Rządu, Polskiego Funduszu Rozwoju, organizacji pracodawców oraz związków zawodowych. Program skierowany jest do ok. 11,5 mln Polaków pracujących zawodowo i podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, czyli zarówno do tych na etacie, jak i pracujących np. na umowę-zlecenie. Głównym celem PPK jest zapewnienie dodatkowych pieniędzy, z których będzie można korzystać po 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach wcześniej, gdyż PPK jako system niebędący częścią publicznego systemu emerytalnego pozwala na dziedziczenie kapitału, oraz wycofanie go w dowolnym momencie.

Terminy wdrożenia PPK

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorstwa zatrudniającego minimum jedną osobę. Z uwagi na skalę programu planuje się stopniowe (odbywające się co 6 miesięcy) włączanie kolejnych grup pracodawców do programu w okresie 2 lat, począwszy od największych przedsiębiorstw aż do najmniejszych firm. Pierwsze wpłaty do PPK zostaną odprowadzone od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po podpisaniu umowy o prowadzenie PPK z instytucją finansową.

Harmonogram wdrożenia PPK w przedsiębiorstwach

 1. Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób (na dzień 31 grudnia 2018 r.) zobowiązane są najpóźniej do 12 listopada 2019 r. podpisać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową. 
 2. Podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób (na dzień 30 czerwca 2019 r.) zobowiązane są najpóźniej do 11 maja 2020 r. podpisać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową
 3. Podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób (na dzień 31 grudnia 2019 r.) zobowiązane są najpóźniej do 10 listopada 2020 r. podpisać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową
 4. Pozostałe przedsiębiorstwa i jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są najpóźniej do 10 maja 2021 r. podpisać umowę o prowadzenie PPK z instytucją finansową.

 Do programu zapisany zostaje automatycznie każdy pracownik między 18 a 55 rokiem życia, podlegający obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia powinni zwrócić się do Pracodawcy z wnioskiem o dołączenie do PPK. Całość formalności, tj.: wybór instytucji finansowej, która utworzy rachunki pracowników/zleceniobiorców, przekazywanie wpłat, a także gromadzenie i archiwizacja dokumentacji, spoczywa po stronie instytucji zatrudniającej. 

Finansowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Gromadzone środki będą pochodzić z trzech źródeł: od Pracodawcy, Pracownika i Państwa. Wpłata finansowana przez pracownika określona została na poziomie od 2% do 4% wynagrodzenia brutto, natomiast ta finansowana przez pracodawcę pomiędzy 1,5% a 4% wynagrodzenia brutto. Łączna maksymalna wpłata miesięczna nie będzie mogła przekroczyć 8%. Pracownicy będą mogli liczyć również na dopłaty od państwa w wysokości 250 zł jako opłata powitalna, a także 240 zł wkładu corocznego.

Źródło: https://www.mojeppk.pl/

Wycofanie środków z PPK po ukończeniu 60. roku życia

Każda osoba biorąca udział w programie może po ukończeniu 60. roku życia ma możliwość wypłacenia zgromadzonych oszczędności bez konieczności zapłaty podatku od zysku. Art. 99 ust 1. oraz Art. 100 ust 1. Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215) określa zasady wypłaty oszczędności:

 1. 75% środków w co najmniej 120 ratach (przez 10 lat lub więcej), a pozostałą część – jednorazowo;
 2. w postaci produktów finansowych:
  1. na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego,
  2. na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej na warunkach określonych w ustawie;
 3. w formie świadczenia małżeńskiego.

Alternatywne możliwości wypłat przewidują również uzyskanie całości zgromadzonych środków w jednej racie, jednak wypłata w mniej niż 120 ratach obarczona jest koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych. 

Wycofanie środków z PPK przed ukończeniem 60. roku życia

Możliwe jest wycofanie środków w dowolnym momencie, jednak będą one pomniejszone podatek od zysków kapitałowych, dopłaty ze strony Państwa, a także o 30% wartości wpłat pracodawcy na poczet uiszczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z Art. 101 ust 1. Ustawy o PPK, pracownik może również wnioskować o wypłatę 25% środków zgromadzonych na rachunku w przypadku poważnej choroby jego, małżonka bądź dziecka. Wypłata może być, w zależności od wniosku uczestnika PPK, dokonywana jednorazowo albo w ratach. Wypłata jednorazowa, a w przypadku wypłaty w ratach pierwsza rata, dokonywane są w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia przez uczestnika PPK wniosku o dokonanie wypłaty (art. 101 ust 3). 

Rezygnacja z PPK

Każda osoba zapisana do Pracownicze Plany Kapitałowe ma możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK poprzez złożenie do pracodawcy deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Z uczestnictwa w programie można zrezygnować zarówno na etapie tworzenia programu, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości.

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

TUV NORD Polska Sp. z.o.o.
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się