Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Trwa wysyłanie wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Trwa wysyłanie wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Trwa wysyłanie wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK

Do końca grudnia 2021 r. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) za pośrednictwem PUE ZUS będzie przesyłał wezwania do zawarcia umowy o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Aktualnie, na dzień 15 grudnia br. otrzymało je już ponad 383 tys. podmiotów. Na wezwanie odpowiedziało do tej pory ponad 105 tys. pracodawców. Co ważne, wezwanie PFR do zawarcia umowy o zarządzanie PPK otrzymują również ci pracodawcy, którzy na mocy ustawy są zwolnieni z uczestnictwa w tym programie. Mimo to w przypadku otrzymania formularza od PFR mają oni obowiązek udzielenia odpowiedzi wraz z podaniem przyczyny zwolnienia.

Poznaj naszą ofertę

Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK ma otrzymać prawie 650 tys. podmiotów 

Wysyłka wezwań do zawarcia umowy o zarządzanie PPK trwa od 18 listopada br. i potrwa do 31 grudnia br. Docelowo mają one dotrzeć do ok. 650 tys. pracodawców. 

Sprawdzanie, czy wszystkie zobowiązane do tego podmioty wdrożyły PPK, należy do ustawowych obowiązków Funduszu. Raz na kwartał ZUS przesyła dlatego listę pracodawców, którzy deklarowali składki na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe za swoich pracowników. W ten sposób PFR porównuje listę otrzymaną od ZUS ze swoją ewidencją, która zawiera dane o wszystkich umowach o zarządzanie PPK. 

Pracodawcy, którzy powinni utworzyć PPK, a nie widnieją na liście, po otrzymaniu wezwania od PFR w terminie 30 dni są zobowiązani do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wyznaczoną przez Fundusz instytucją finansową. Gdy związali się już jednak umową z inną instytucją, muszą poinformować o tym PFR.

Poza umową o zarządzanie PPK pracodawcy mają również obowiązek zawrzeć kolejną – o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych. 

Wezwania również dla podmiotów zwolnionych z PPK 

Wezwanie do zawarcia umowy o zarządzanie PPK mogą otrzymać także podmioty, które ustawowo są wyłączone z tego obowiązku. Wynika to z faktu, że zarówno Fundusz, jak i ZUS nie mają dostępu do informacji o pracodawcach zwolnionych z PPK. W przypadku otrzymania takiego wezwania są oni zobowiązani do udzielenia na nie odpowiedzi, co pozwoli uniknąć im kolejnych wezwań i kontroli – wyjaśniają specjaliści ds. kadr i płac payroll360. 

Odpowiedź na wezwanie ogranicza się do wypełnienia krótkiego formularza, dlatego nie jest to czynność czasochłonna. Również w tym formularzu pracodawca może poinformować Fundusz, że zawarł już umowę z inną niż wskazaną instytucją finansową. 

Kary za niezawarcie umowy o zarządzanie i prowadzenie PPK 

Pracodawcom, którzy nie zawarli umowy o zarządzanie PPK w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, grozi grzywna w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń w podmiocie zatrudniającym w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 ustawy o PPK). 

Niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie PPK, zgłaszania wymaganych danych, dokonywania wpłat oraz prowadzenia dokumentacji obliczeniowej zostało natomiast zagrożone karą grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł (art. 107 ustawy o PPK). 

Obsługa PPK z payroll360

W ramach usług outsourcingu świadczonych przez ekspertów ds. kadr i płac payroll360 naszym Klientom zapewniamy również kompleksową obsługę PPK. Do naszych obowiązków należy w szczególności pełne wsparcie przy wyborze instytucji finansowej, wprowadzanie informacji do systemu kadrowo-płacowego, naliczanie składek, sporządzanie deklaracji ZUS oraz zestawień przelewów. Przekazanie obsługi PPK zewnętrznej jednostce to nie tylko gwarancja wygody i spokoju, ale także bezpieczeństwa prawnego oraz terminowego dokonywania rozliczeń i wszystkich wymaganych formalności. 

Dowiedz się więcej!

Data publikacji 17.12.2021

Podobne w kategorii

Ponowny zapis do PPK w 2023 roku - ważne zmiany!

Już na początku 2023 roku działy odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe czekają trudne wyzwania związane z ponownym zapisem do PPK. Należy pamiętać, że dotyczy to wszystkich umów i nieważne, kiedy PPK zostało...

Rachunek PPK a nowy pracodawca

Jedną z kwestii, o której należy pamiętać podczas zmiany miejsca pracy, jest uczestnictwo w programie PPK. Pracownik, który przechodzi do nowego pracodawcy, otrzymuje nowy rachunek PPK nawet w sytuacji, w której...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu