Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Rachunek PPK a nowy pracodawca

Rachunek PPK a nowy pracodawca

Rachunek PPK a nowy pracodawca

Jedną z kwestii, o której należy pamiętać podczas zmiany miejsca pracy, jest uczestnictwo w programie PPK. Pracownik, który przechodzi do nowego pracodawcy, otrzymuje nowy rachunek PPK nawet w sytuacji, w której instytucja finansowa zobowiązana do zarządzania tym rachunkiem pozostaje taka sama.

Poznaj naszą ofertę

W związku z tym, że gromadzone na rachunku środki są własnością pracownika, ma on prawo zadecydować, co zamierza z nimi zrobić. W przypadku zmiany miejsca pracy pojawiają się dwie drogi postępowania: dokonanie transferu środków na nowy rachunek PPK lub pozostawienie ich na starym rachunku. Przekazanie środków na warunkach określonych w ustawie o PPK z jednego rachunku na inny rachunek, określa się jako wypłatę transferową – wyjaśniają eksperci payroll360, którzy w ramach usługi outsourcingu kadr i płac zajmują się także obsługą PPK.

Wypłata transferowa – przekazanie środków na nowy rachunek PPK

Jeżeli pracownik nie chce posiadać dwóch oddzielnych rachunków, powinien zdecydować się na transfer, czyli przeniesienie posiadanych środków na nowy rachunek, u nowego pracodawcy. W takiej sytuacji może on działać za pośrednictwem nowego pracodawcy lub samodzielnie.

Transfer środków za pośrednictwem nowego pracodawcy

Pracownik, który chce dokonać transferu środków na nowy rachunek, jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zawartych uprzednio w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK. Takie oświadczenie powinno zawierać również informację o instytucjach finansowych, z którymi związano się umowami.

Z wnioskiem tym pracownik występuje w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez nowego pracodawcę. Nowy pracodawca ma bowiem obowiązek zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracownika z instytucją, która odpowiada u niego za ten program – również wtedy, gdy jest to ten sam podmiot, który zarządzał PPK u poprzedniego pracodawcy. Tak dochodzi do powstania nowego, kolejnego rachunku.

Pracodawca, który otrzymał takie oświadczenie, jest z kolei zobowiązany niezwłocznie poinformować pracownika o wypłacie transferowej, do dokonania której jest on uprawniony w jego imieniu. W razie braku sprzeciwu z jego strony samodzielnie wykonuje następnie wszystkie niezbędne do przeprowadzenia transferu czynności. Dla pracodawców korzystających z outsourcingu kadr i płac payroll360 usługi te wykonują natomiast zewnętrzni specjaliści, czuwający nad całą obsługą PPK.

Samodzielne złożenie wniosku o transfer

Pracownik nie musi dokonywać transferu środków wyłącznie za pośrednictwem pracodawcy. Ma również prawo zwrócić się bezpośrednio do instytucji, która zarządza środkami zgromadzonymi na jego starym rachunku z dyspozycją dokonania ich transferu.

W jakim terminie powinna nastąpić wypłata transferowa?

Co do zasady wypłata transferowa powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia takiej dyspozycji przez uczestnika PPK.

Wypłata oraz wypłata transferowa środków zgromadzonych na rachunku PPK są dokonywane w formie pieniężnej.

Brak zgody pracownika na wypłatę transferową

Jeżeli po uzyskaniu informacji od pracodawcy o planowanej wypłacie transferowej pracownik nie wyrazi zgody na taką transakcję, środki dotychczas zgromadzone na rachunkach PPK prowadzonych przez instytucje finansowe, z którymi umowy o prowadzenie PPK zawarły na rzecz tego uczestnika PPK i w jego imieniu inne podmioty zatrudniające, pozostają na tych rachunkach PPK do czasu ich wypłaty, wypłaty transferowej lub zwrotu.

Sprzeciw w formie pisemnej należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji od pracodawcy.

Pozostawienie środków na dotychczasowym rachunku

Zlecenie wypłaty transferowej nie jest obowiązkiem pracownika przy zmianie miejsca pracy, a jedną z możliwości. Drugie rozwiązanie to pozostawienie środków na dotychczasowym rachunku, u byłego pracodawcy. W takiej sytuacji pracownik stanie się posiadaczem dwóch (bądź więcej) rachunków, przy czym nowe wpłaty od pracodawcy oraz dopłaty od państwa będą wpływać tylko na jeden z nich, utworzony u nowego zatrudniającego.

Obsługa PPK w payroll360 - sprawdź!

Data publikacji 24.11.2022

Podobne w kategorii

Ponowny zapis do PPK w 2023 roku - ważne zmiany!

Już na początku 2023 roku działy odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe czekają trudne wyzwania związane z ponownym zapisem do PPK. Należy pamiętać, że dotyczy to wszystkich umów i nieważne, kiedy PPK zostało...

Kontakt z naszymi specjalistami

Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu