Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Mama 4 plus, Lewe zwolnienia L4, Urlop ojcowski, Bezrobocie, nowy Kodeks pracy - wrześniowy przegląd newsów

Mama 4 plus, Lewe zwolnienia L4, Urlop ojcowski, Bezrobocie, nowy Kodeks pracy - wrześniowy przegląd newsów

Mama 4 plus, Lewe zwolnienia L4, Urlop ojcowski, Bezrobocie, nowy Kodeks pracy - wrześniowy przegląd newsów

Poznaj naszą ofertę

Mama 4+ czyli emerytura dla matek i ojców

Do konsultacji społecznych trafił nowy program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą Mama 4+. Obok programów Rodzina 500+ oraz Dobry Start jest to kolejne rozwiązanie wspierające matki i ojców wychowujących dzieci. Start nowych świadczeń planowany jest na 1 stycznia 2019 roku. Mama 4+ dedykowano osobom w wieku emerytalnym, które wychowując w ciągu życia czworo lub więcej dzieci, nie miały możliwości podjęcia pracy zarobkowej, a tym samym odprowadzania składek emerytalnych. Zgodnie z szacunkami MRPiPS wsparcie trafi do około 86 tysięcy osób, a jego roczny koszt to 900 mln złotych. O przyznanie świadczeń będą mogły ubiegać się kobiety oraz mężczyźni po osiągnięciu wieku emerytalnego (kolejno 60 i 65 lat).

 https://e-prawnik.pl/informacje/mama-4--bedzie-kolejny-rzadowy-program-dla-rodzin.html

Lewe zwolnienia L4 na celowniku ZUS

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2017 pracownicy przechorowali łącznie aż 246 mln dni. Średnia długość zwolnienia lekarskiego wynosiła wówczas dokładnie 12,41 dnia, ailość wystawionych zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy opiewała na około 22 mln. Zgodnie z przyjętym przez rząd Pakietem MŚP, możliwe będzie telefoniczne lub e-mailowe wezwanie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim na kontrolne badanie, stwierdzające zasadność L4. Obowiązujące wcześniej rozwiązanie umożliwiało wezwanie pracownika  wyłącznie za pośrednictwem listu poleconego, co niejednokrotnie trwało dłużej niż samo zwolnienie chorobowe. Dodatkową zmianą wprowadzającą większe restrykcje związane z L4, jest nałożenie na pracownika obowiązku zawiadomienia ZUS i pracodawcy o zmianie miejsca pobytu w czasie choroby.Wejście w życie znowelizowanych przepisów zaplanowano na 1 stycznia 2019 roku.

https://www.prawo.pl/kadry/zus-latwiej-wykryje-lewe-zwolnienia-lekarskie-l4,304746.html

Urlop ojcowski a zmiana pracodawcy

Zgodnie z art. 182 kodeksu pracy zarówno ojciec biologiczny, jak i przysposabiający dziecko ma prawo do urlopu w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten może być wykorzystany jednorazowobądź maksymalnie w dwóch częściach. Warto zaznaczyć, że urlop ojcowskich jest w pełni płatny, czyli pracownik otrzymuje 100% wynagrodzenia zasadniczego. Co jednak w sytuacji, gdy w trakcie posiadania prawa do urlopu pracownik zmienia pracę i pracodawcę? Zgodnie z interpretacją przepisów, ojciec może wybrać przysługujące mu 2 tygodnie urlopu w różnych firmach. Najistotniejszym jest jednak dopilnowanie formalności związanych ze złożeniem odpowiednich wniosków, a także świadomość, że urlop przysługuje tylko przez 24 miesiące od narodzin dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (KP art. 182 §1. pkt. 1-2).

https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-ojcowski/2738931,Zmiana-pracodawcy-a-urlop-ojcowski.html

 Bezrobocie w sierpniu 2018

Stopa bezrobocia za 08.2018 w Polsce wyniosła 5,8 %. Tendencja spadku bezrobocia utrzymuje się od początku bieżącego roku. Bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędach Pracy było w całej Polsce 958,6 tysięcy osób. Sierpniowy wynik okazał się nieznacznie lepszy od oczekiwań ekonomistów. Spodziewali się oni utrzymania go na poziomie z lipca. Tak niskiego wyniku nie notowano w naszym kraju od października 1990 roku, kiedy to stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5%.

https://www.forbes.pl/gospodarka/bezrobocie-w-sierpniu-2018-r-najnizsze-od-1990-roku/3rlnb94

Czy nowy Kodeks pracy jednak powstanie?

Mają miejsce dalsze prace nad zmianami w Kodeskie pracy. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej z początku 2018 roku nie został zaakceptowany wśród partnerów społecznych i wywołał ożywioną dyskusję zarówno wśród pracowników jak i pracodawców. Finalnie nie został zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Zespół problemowy ds. prawa pracy RDS ma się zająć reformą częśći z instytucji Kodeksu pracy w konsultacji z partnerami społecznymi. Związki zawodowe i organizacje pracodawców zgłosiły już pierwsze projekty, dotyczące między innymi: rozstrzygania sporów zbiorowych, pracy zdalnej, pozasądowej metody rozwiązywania sporów, indywidualnego konta wynagrodzeń, czasu pracy i domniemania stosunku pracy.

https://kadry.infor.pl/wiadomosci/2758905,Dalsze-prace-nad-zmianami-w-Kodeksie-pracy.html

Data publikacji 29.09.2018

Podobne w kategorii

Aktualna legislacja w obszarze stosunków pracy

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje obecnie nad nowelizacją kodeksu pracy. 2 maja 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) udostępniono nowy projekt doprecyzowujący przepisy dotyczące...

wojsko

Służba wojskowa a wymiar urlopu wypoczynkowego

23 kwietnia 2022 r. w życie weszła ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Nowe przepisy wprowadziły również zmiany w kodeksie pracy odnoszące się do proporcjonalnego obniżania urlopów wypoczynkowych...

Zmiana kodeksu pracy 2022 – urlop opiekuńczy

Wraz z początkiem sierpnia br. w życie mają wejść znowelizowane przepisy kodeksu pracy, których celem jest dostosowanie ustawodawstwa krajowego do dwóch dyrektyw unijnych: dyrektywy nr 2019/1152 i dyrektywy nr...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu