Mama 4 plus, Lewe zwolnienia L4, Urlop ojcowski, Bezrobocie, nowy Kodeks pracy - wrześniowy przegląd newsów

{[description]} left right

Mama 4 plus, Lewe zwolnienia L4, Urlop ojcowski, Bezrobocie, nowy Kodeks pracy - wrześniowy przegląd newsów

Mama 4 plus, Lewe zwolnienia L4, Urlop ojcowski, Bezrobocie, nowy Kodeks pracy - wrześniowy przegląd newsów

Poznaj naszą ofertę

Mama 4+ czyli emerytura dla matek i ojców

Do konsultacji społecznych trafił nowy program Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą Mama 4+. Obok programów Rodzina 500+ oraz Dobry Start jest to kolejne rozwiązanie wspierające matki i ojców wychowujących dzieci. Start nowych świadczeń planowany jest na 1 stycznia 2019 roku. Mama 4+ dedykowano osobom w wieku emerytalnym, które wychowując w ciągu życia czworo lub więcej dzieci, nie miały możliwości podjęcia pracy zarobkowej, a tym samym odprowadzania składek emerytalnych. Zgodnie z szacunkami MRPiPS wsparcie trafi do około 86 tysięcy osób, a jego roczny koszt to 900 mln złotych. O przyznanie świadczeń będą mogły ubiegać się kobiety oraz mężczyźni po osiągnięciu wieku emerytalnego (kolejno 60 i 65 lat).

 https://e-prawnik.pl/informacje/mama-4--bedzie-kolejny-rzadowy-program-dla-rodzin.html

Lewe zwolnienia L4 na celowniku ZUS

Zgodnie z danymi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za rok 2017 pracownicy przechorowali łącznie aż 246 mln dni. Średnia długość zwolnienia lekarskiego wynosiła wówczas dokładnie 12,41 dnia, ailość wystawionych zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy opiewała na około 22 mln. Zgodnie z przyjętym przez rząd Pakietem MŚP, możliwe będzie telefoniczne lub e-mailowe wezwanie pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim na kontrolne badanie, stwierdzające zasadność L4. Obowiązujące wcześniej rozwiązanie umożliwiało wezwanie pracownika  wyłącznie za pośrednictwem listu poleconego, co niejednokrotnie trwało dłużej niż samo zwolnienie chorobowe. Dodatkową zmianą wprowadzającą większe restrykcje związane z L4, jest nałożenie na pracownika obowiązku zawiadomienia ZUS i pracodawcy o zmianie miejsca pobytu w czasie choroby.Wejście w życie znowelizowanych przepisów zaplanowano na 1 stycznia 2019 roku.

https://www.prawo.pl/kadry/zus-latwiej-wykryje-lewe-zwolnienia-lekarskie-l4,304746.html

Urlop ojcowski a zmiana pracodawcy

Zgodnie z art. 182 kodeksu pracy zarówno ojciec biologiczny, jak i przysposabiający dziecko ma prawo do urlopu w wymiarze 2 tygodni. Urlop ten może być wykorzystany jednorazowobądź maksymalnie w dwóch częściach. Warto zaznaczyć, że urlop ojcowskich jest w pełni płatny, czyli pracownik otrzymuje 100% wynagrodzenia zasadniczego. Co jednak w sytuacji, gdy w trakcie posiadania prawa do urlopu pracownik zmienia pracę i pracodawcę? Zgodnie z interpretacją przepisów, ojciec może wybrać przysługujące mu 2 tygodnie urlopu w różnych firmach. Najistotniejszym jest jednak dopilnowanie formalności związanych ze złożeniem odpowiednich wniosków, a także świadomość, że urlop przysługuje tylko przez 24 miesiące od narodzin dziecka lub uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka (KP art. 182 §1. pkt. 1-2).

https://kadry.infor.pl/urlopy/urlop-ojcowski/2738931,Zmiana-pracodawcy-a-urlop-ojcowski.html

 Bezrobocie w sierpniu 2018

Stopa bezrobocia za 08.2018 w Polsce wyniosła 5,8 %. Tendencja spadku bezrobocia utrzymuje się od początku bieżącego roku. Bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędach Pracy było w całej Polsce 958,6 tysięcy osób. Sierpniowy wynik okazał się nieznacznie lepszy od oczekiwań ekonomistów. Spodziewali się oni utrzymania go na poziomie z lipca. Tak niskiego wyniku nie notowano w naszym kraju od października 1990 roku, kiedy to stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 5,5%.

https://www.forbes.pl/gospodarka/bezrobocie-w-sierpniu-2018-r-najnizsze-od-1990-roku/3rlnb94

Czy nowy Kodeks pracy jednak powstanie?

Mają miejsce dalsze prace nad zmianami w Kodeskie pracy. Projekt Komisji Kodyfikacyjnej z początku 2018 roku nie został zaakceptowany wśród partnerów społecznych i wywołał ożywioną dyskusję zarówno wśród pracowników jak i pracodawców. Finalnie nie został zaakceptowany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej. Zespół problemowy ds. prawa pracy RDS ma się zająć reformą częśći z instytucji Kodeksu pracy w konsultacji z partnerami społecznymi. Związki zawodowe i organizacje pracodawców zgłosiły już pierwsze projekty, dotyczące między innymi: rozstrzygania sporów zbiorowych, pracy zdalnej, pozasądowej metody rozwiązywania sporów, indywidualnego konta wynagrodzeń, czasu pracy i domniemania stosunku pracy.

https://kadry.infor.pl/wiadomosci/2758905,Dalsze-prace-nad-zmianami-w-Kodeksie-pracy.html


Data publikacji: 29.09.2018

Podobne artykuły

30.09.2021

Zmiany w kontrolach L4 przez ZUS

Od 2022 wejdą zmiany, które nadadzą większych uprawnień ZUS w zakresie kontroli i zbierania informacji na przykład na temat wykorzystania L4. Przeczytaj, jakie są różnice w prawie.

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu na żądanie, PPK, Umowy o dzieło. Zapraszamy do...

12.02.2021

Newsy: urlop bezpłatny, praca zdalna, rozwiązanie umowy o pracę

Dowiedz kiedy następuje zwolnienie przychodów zleceniobiorcy w ZUS lub też jak wygląda rozwiązanie umowy o pracę z chorującym pracownikiem?

27.01.2021

Urlop

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę- bez względu na to czy umowa została zawarta na okres próbny, czas określony, nieokreślony czy na zastępstwo, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego....

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się