Obsługa PPK

{[description]} left right

Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony w 2019 roku system służący oszczędzaniu na cele emerytalne. Na mocy ustawy organizowany jest przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą zgłoszeniu do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, niezależnie czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenie.

Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony w 2019 roku system służący oszczędzaniu na cele emerytalne. Na mocy ustawy organizowany jest przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą zgłoszeniu do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, niezależnie czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenie.

Do obowiązków podmiotu zatrudniającego, czyli pracodawcy, należy zawarcie umowy o zarządzanie, a także w imieniu pracownika umowy o prowadzenie rachunku. W ramach współpracy z wybraną przez niego instytucją finansową, zostaje otwarty indywidualny rachunek PPK dla każdego pracownika, który wyraził chęć uczestnictwa w PPK. Rachunek ten będzie zasilany przez regularne, comiesięczne wpłaty. Zgromadzone środki stanowią prywatny kapitał pracownika (kapitał ten może być dziedziczony). Środki gromadzone na rachunkach PPK są lokowane w funduszach inwestycyjnych o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Celem PPK jest m.in.systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestników programu, z możliwością ich wypłaty (po ukończeniu 60. roku życia).

Obowiązki związane z implementacją PPK w firmie spoczywają na pracodawcy - nie może on zrezygnować z wdrożenia systemu w firmie. Za niewywiązanie się z obowiązków związanych z PPK, przedsiębiorcy podlegają karze grzywny (od 1000 zł do 1 000 000 zł).

Pracownicze Plany Kapitałowe to z jednej strony - dobrowolny system długoterminowego oszczędzania skierowany do pracowników, z drugiej strony jest to  jednak nowe wyzwanie dla pracodawców, a przede wszystkim ich działów zajmujących się sprawami kadrowymi, płacowymi i księgowymi. W wielu przypadkach poprawne wdrożenie PPK będzie wiązać się z dla przedsiębiorcy z koniecznością skorzystania z usług zewnętrznych, wyspecjalizowanych w tym obszarze podmiotów.

Usługi oferowane w ramach obsługi PPK przez Payroll360 są kompleksowe i obejmują następujące elementy:

Świadczone usługi (wdrożeniowe) w zakresie PPK

 • Konfiguracja systemu kadrowo-płacowego służącego do obsługi PPK;
 • Testy:
  • importów danych do IF,
  • prawidłowych naliczeń składek na listach płac,
  • importu danych do ZUS RCA,

Usługi okresowe PPK (świadczone co miesiąc)

 • Aktualizacja informacji w systemie odnośnie:
  • rezygnacji z wpłat na PPK przez poszczególnych uczestników/powrocie do PPK,
  • wysokości wpłat dodatkowych,
  • zwrotach transferowych z dotychczasowych PPK wypłacanych poszczególnym pracownikom.

Outsorcing kadr i płac z payroll360

Bazując na długoletniemu doświadczeniu, możemy zaoferować Ci kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Przy współpracy z payroll360 zyskujesz spokój i bezpieczeństwo oraz obniżenie kosztów funkcjonowania własnej administracji. Dodatkowo zapewniamy dostęp do platformy online 24/7 i przejęcie obowiązków względem Urzędów. Sprawdź, który model współpracy jest najlepszy dla Ciebie!


Data publikacji: 16.02.2021

Podobne według tagu

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu...

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu...

27.01.2021

Termin wdrożenia PPK

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest i do czego ma służyć ten program?

27.01.2021

Termin wdrożenia PPK

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest i do czego ma służyć ten program?

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się