Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Obsługa PPK

Obsługa PPK

Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony w 2019 roku system służący oszczędzaniu na cele emerytalne. Na mocy ustawy organizowany jest przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą zgłoszeniu do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, niezależnie czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenie.

Poznaj naszą ofertę

PPK - obowiązki pracodawcy w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Do obowiązków podmiotu zatrudniającego, czyli pracodawcy, należy zawarcie umowy o zarządzanie, a także w imieniu pracownika umowy o prowadzenie rachunku. W ramach współpracy z wybraną przez niego instytucją finansową, zostaje otwarty indywidualny rachunek PPK dla każdego pracownika, który wyraził chęć uczestnictwa w PPK. Rachunek ten będzie zasilany przez regularne, comiesięczne wpłaty. Zgromadzone środki stanowią prywatny kapitał pracownika (kapitał ten może być dziedziczony). Środki gromadzone na rachunkach PPK są lokowane w funduszach inwestycyjnych o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Cel PPK - Pracowniczych Planów Kapitałowych

Celem PPK jest m.in.systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestników programu, z możliwością ich wypłaty (po ukończeniu 60. roku życia).

Obowiązki związane z implementacją PPK w firmie spoczywają na pracodawcy - nie może on zrezygnować z wdrożenia systemu w firmie. Za niewywiązanie się z obowiązków związanych z PPK, przedsiębiorcy podlegają karze grzywny (od 1000 zł do 1 000 000 zł).

Pracownicze Plany Kapitałowe to z jednej strony - dobrowolny system długoterminowego oszczędzania skierowany do pracowników, z drugiej strony jest to  jednak nowe wyzwanie dla pracodawców, a przede wszystkim ich działów zajmujących się sprawami kadrowymi, płacowymi i księgowymi. W wielu przypadkach poprawne wdrożenie PPK będzie wiązać się z dla przedsiębiorcy z koniecznością skorzystania z usług zewnętrznych, wyspecjalizowanych w tym obszarze podmiotów.

Usługi oferowane w ramach obsługi PPK przez Payroll360 są kompleksowe i obejmują następujące elementy:

Świadczone usługi (wdrożeniowe) w zakresie PPK

 • Konfiguracja systemu kadrowo-płacowego służącego do obsługi PPK;
 • Testy:
  • importów danych do IF,
  • prawidłowych naliczeń składek na listach płac,
  • importu danych do ZUS RCA,

Usługi okresowe PPK (świadczone co miesiąc)

 • Aktualizacja informacji w systemie odnośnie:
  • rezygnacji z wpłat na PPK przez poszczególnych uczestników/powrocie do PPK,
  • wysokości wpłat dodatkowych,
  • zwrotach transferowych z dotychczasowych PPK wypłacanych poszczególnym pracownikom.

Poznaj modele współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od interwencyjnego “payroll on-demand”, poprzez najbardziej popularny i kompleksowy “payroll on-line” oraz wyrafinowany “ payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !


Dowiedz się więcej!

Data publikacji 16.02.2021

Podobne w kategorii

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu