Obsługa PPK

{[description]} left right

Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony w 2019 roku system służący oszczędzaniu na cele emerytalne. Na mocy ustawy organizowany jest przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą zgłoszeniu do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, niezależnie czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenie.

Obsługa PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to wprowadzony w 2019 roku system służący oszczędzaniu na cele emerytalne. Na mocy ustawy organizowany jest przez każdego pracodawcę, który zatrudnia co najmniej jedną osobę podlegającą zgłoszeniu do ubezpieczenia emerytalno-rentowego, niezależnie czy jest to umowa o pracę czy umowa zlecenie.

Poznaj naszą ofertę

Do obowiązków podmiotu zatrudniającego, czyli pracodawcy, należy zawarcie umowy o zarządzanie, a także w imieniu pracownika umowy o prowadzenie rachunku. W ramach współpracy z wybraną przez niego instytucją finansową, zostaje otwarty indywidualny rachunek PPK dla każdego pracownika, który wyraził chęć uczestnictwa w PPK. Rachunek ten będzie zasilany przez regularne, comiesięczne wpłaty. Zgromadzone środki stanowią prywatny kapitał pracownika (kapitał ten może być dziedziczony). Środki gromadzone na rachunkach PPK są lokowane w funduszach inwestycyjnych o umiarkowanym poziomie ryzyka.

Celem PPK jest m.in.systematyczne gromadzenie oszczędności przez uczestników programu, z możliwością ich wypłaty (po ukończeniu 60. roku życia).

Obowiązki związane z implementacją PPK w firmie spoczywają na pracodawcy - nie może on zrezygnować z wdrożenia systemu w firmie. Za niewywiązanie się z obowiązków związanych z PPK, przedsiębiorcy podlegają karze grzywny (od 1000 zł do 1 000 000 zł).

Pracownicze Plany Kapitałowe to z jednej strony - dobrowolny system długoterminowego oszczędzania skierowany do pracowników, z drugiej strony jest to  jednak nowe wyzwanie dla pracodawców, a przede wszystkim ich działów zajmujących się sprawami kadrowymi, płacowymi i księgowymi. W wielu przypadkach poprawne wdrożenie PPK będzie wiązać się z dla przedsiębiorcy z koniecznością skorzystania z usług zewnętrznych, wyspecjalizowanych w tym obszarze podmiotów.

Usługi oferowane w ramach obsługi PPK przez Payroll360 są kompleksowe i obejmują następujące elementy:

Świadczone usługi (wdrożeniowe) w zakresie PPK

 • Konfiguracja systemu kadrowo-płacowego służącego do obsługi PPK;
 • Testy:
  • importów danych do IF,
  • prawidłowych naliczeń składek na listach płac,
  • importu danych do ZUS RCA,

Usługi okresowe PPK (świadczone co miesiąc)

 • Aktualizacja informacji w systemie odnośnie:
  • rezygnacji z wpłat na PPK przez poszczególnych uczestników/powrocie do PPK,
  • wysokości wpłat dodatkowych,
  • zwrotach transferowych z dotychczasowych PPK wypłacanych poszczególnym pracownikom.

Outsorcing kadr i płac z payroll360

Poznaj modele współpracy w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Oferujemy trzy zakresy współpracy: od interwencyjnego “payroll on-demand”, poprzez najbardziej popularny i kompleksowy “payroll on-line” oraz wyrafinowany “ payroll-on-site” z otwarciem biura na terenie zakładu pracy Klienta. Gwarantujemy jakość i bezpieczeństwo zgodne z normami ISO. Zapraszamy do współpracy !


Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 16.02.2021

Podobne artykuły

20.07.2021

Kiedy pracownik może być zapisany do PPK?

Gdy zatrudniamy nowego pracownika, po 90 dniach musimy zapisać go do PPK. Czy jest to takie proste? Poznaj zasady, które obowiązują.

18.03.2021

Przegląd newsów: praca zdalna, Covid, zasiłek, PPK, UoD...

Przegląd newsów luty 2021. W tym miesiącu dominuje tematyka pracy zdalnej i związanych z nią: wypadków, ochrony danych osobowych. Pojawiają się także tematy: urlopu...

27.01.2021

Termin wdrożenia PPK

PPK to Pracownicze Plany Kapitałowe. Co to jest i do czego ma służyć ten program?

27.01.2021

OFE

W 2020 roku sejm uchwalił ustawę o likwidacji OFE, która wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2021 roku. Jakich zmian możemy się spodziewać?

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się