Ustawienia dostępności
Zwiększ wysokość linii
Zwiększ odległość między literami
Wyłącz animacje
Większy kursor

Obsługa kadr

Obsługa kadr

Obsługa kadr

W każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników należy dopełnić formalności związanych z czynnościami związanymi z zawarciem umowy.  W tym celu niezbędna jest obsługa specjalistów z zakresu kadr.

Poznaj naszą ofertę

Obsługa kadrowa może być zorganizowana w dwojaki sposób:

  • jako specjalnie do tego celu wydzielony dział w firmie
  • lub za pośrednictwem usług zewnętrznego podmiotu (outsourcing).

Decyzje zależy w głównej mierze od wielkości firmy i ilości zatrudnianych pracowników. Podczas gdy w niewielkich przedsiębiorstwach obsługą kadrową jest w stanie zająć się księgowy (zatrudniony w firmie bądź w ramach współpracy z biurem rachunkowym), to w większych podmiotach zatrudniających kilkadziesiąt, kilkaset bądź nawet tysiące pracowników, obsługa kadrowa staje się trudnym i czasochłonnym procesem. W takim przypadku tylko kompleksowa obsługa kadrowa jest w stanie wykonać wszelkie czynności związane z prawidłowym gromadzeniem i prowadzeniem dokumentacji pracowniczej czy też ewidencjonowaniem urlopów, badań, czy też szkoleń pracowniczych.

Zadania działu kadrowego

Niezależnie od sposobu organizacji działu kadrowego w przedsiębiorstwie i specyfiki prowadzonej przez nie działalności, do wypełnianych przez niego zadań należy między innymi:

  • organizacja rekrutacji nowych pracowników do zespołu, przygotowywanie umów dla nowo zatrudnionych pracowników,
  • kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym w zakresie spraw dotyczących pracowników,
  • kontrola akt osobowych pracowników i aktualizacja zamieszczanych w nich dokumentów (np. dotyczących badań okresowych),
  • ustalanie regulaminu wynagrodzeń, premii, programów motywacyjnych,
  • planowanie urlopów,
  • doradztwo w problematycznych kwestiach związanych z prawem pracy,
  • asystowanie kierownictwu firmy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
  • naliczanie urlopów oraz listy płac.

Obsługa kadr

Efektywna i prawidłowa obsługa spraw z zakresu kadr jest w nowoczesnym przedsiębiorstwie fundamentem do stworzenia właściwych relacji z załogą pracowniczą. Co więcej, uzyskane dzięki obsłudze kadrowej informacje umożliwiają sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i pełne wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.

Bazując na długoletnim doświadczeniu, możemy zaoferować Ci kompleksowe usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej. Przy współpracy z payroll360 zyskujesz spokój i bezpieczeństwo oraz obniżenie kosztów funkcjonowania własnej administracji. Dodatkowo zapewniamy dostęp do platformy online 24/7 i przejęcie obowiązków względem Urzędów. Sprawdź, który model współpracy jest najlepszy dla Ciebie!


Dowiedz się więcej!

Data publikacji 19.02.2021

Podobne w kategorii

Outsourcing badań lekarskich

Pracodawca nie może dopuścić do pracy na danym stanowisku pracownika bez ważnych badań lekarskich i aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy określonego rodzaju. Skierowanie...

Kadry i płace w chmurze

Czy przeniesienie kadr i płac do chmury jest korzystne? Czy obniży koszty prowadzenia tego działu w firmie? Jakie korzyści i wady posiada to rozwiązanie? Dowiedz się więcej!

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Poznaj ofertę payroll360 Logowanie do Portalu pracowniczego Zapraszamy do kontaktu