Obsługa kadr

{[description]} left right

Obsługa kadr

W każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników należy dopełnić formalności związanych z czynnościami związanymi z zawarciem umowy.  W tym celu niezbędna jest obsługa specjalistów z zakresu kadr.

Obsługa kadr

W każdym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników należy dopełnić formalności związanych z czynnościami związanymi z zawarciem umowy.  W tym celu niezbędna jest obsługa specjalistów z zakresu kadr.

Poznaj naszą ofertę

Obsługa kadrowa może być zorganizowana w dwojaki sposób:

  • jako specjalnie do tego celu wydzielony dział w firmie
  • lub za pośrednictwem usług zewnętrznego podmiotu (outsourcing).

Decyzje zależy w głównej mierze od wielkości firmy i ilości zatrudnianych pracowników. Podczas gdy w niewielkich przedsiębiorstwach obsługą kadrową jest w stanie zająć się księgowy (zatrudniony w firmie bądź w ramach współpracy z biurem rachunkowym), to w większych podmiotach zatrudniających kilkadziesiąt, kilkaset bądź nawet tysiące pracowników, obsługa kadrowa staje się trudnym i czasochłonnym procesem. W takim przypadku tylko kompleksowa obsługa kadrowa jest w stanie wykonać wszelkie czynności związane z prawidłowym gromadzeniem i prowadzeniem dokumentacji pracowniczej czy też ewidencjonowaniem urlopów, badań, czy też szkoleń pracowniczych.

Zadania działu kadrowego

Niezależnie od sposobu organizacji działu kadrowego w przedsiębiorstwie i specyfiki prowadzonej przez nie działalności, do wypełnianych przez niego zadań należy między innymi:

  • organizacja rekrutacji nowych pracowników do zespołu, przygotowywanie umów dla nowo zatrudnionych pracowników,
  • kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Urzędem Skarbowym w zakresie spraw dotyczących pracowników,
  • kontrola akt osobowych pracowników i aktualizacja zamieszczanych w nich dokumentów (np. dotyczących badań okresowych),
  • ustalanie regulaminu wynagrodzeń, premii, programów motywacyjnych,
  • planowanie urlopów,
  • doradztwo w problematycznych kwestiach związanych z prawem pracy,
  • asystowanie kierownictwu firmy podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy,
  • naliczanie urlopów oraz listy płac.

Obsługa kadr

Efektywna i prawidłowa obsługa spraw z zakresu kadr jest w nowoczesnym przedsiębiorstwie fundamentem do stworzenia właściwych relacji z załogą pracowniczą. Co więcej, uzyskane dzięki obsłudze kadrowej informacje umożliwiają sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i pełne wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału.

Outsourcing kadr i płac z payroll360

Decydując się na usługi outsourcingu kadr i płac payroll360 jesteś pod opieką dedykowanych doradców działu Kadry i Płace. Specjaliści współpracują z Twoją organizacją zdalnie lub stacjonarnie - zależnie od wybranego pakietu. Obsługę realizujemy za pomocą nowoczesnych narzędzi IT, dopasowanych do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami i sprawdź!


Dowiedz się więcej!


Data publikacji: 19.02.2021

Podobne artykuły

27.10.2021

Kadry i płace w chmurze

Czy przeniesienie kadr i płac do chmury jest korzystne? Czy obniży koszty prowadzenia tego działu w firmie? Jakie korzyści i wady posiada to rozwiązanie? Dowiedz się więcej!

06.09.2021

Kadry

Kadry to bardzo istotny obszar działania przedsiębiorstwa. Dowiedz się, dzięki czemu usprawnisz funkcjonowanie firmy. Czy warto inwestować w cyfryzację kadr i za co odpowiada kadrowa?

02.09.2021

Kadry i płace

Dowiedz się, czym zajmuje się dział kadr i płac, jakie są zadania i obowiązki? Czy jest odpowiedzialny za motywację pracowników? Przeczytaj teraz!

05.05.2021

pixabay.com

Obsługa kadr i płac

Przy małej liczbie pracowników prowadzenie odpowiedniej dokumentacji nie nastręcza większych problemów. Jednakże wraz z rozwojem przedsiębiorstwa i zwiększeniem poziomu zatrudnienia, kwestie związane z obsługą kadr i...

Kontakt z naszymi specjalistami

Dyskusja

Skomentuj
Zamknij

Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu
Logowanie do Portalu pracowniczego

Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO). Ponieważ bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest dla nas priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby móc w pełni chronić prywatność naszych klientów, wykorzystywać ich dane wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość dalszego korzystania z naszych usług na takich samych zasadach jak dotychczas. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce prywatności.

Zgadzam się